Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sobre el DOGC
 

Sobre el DOGC


Què és el DOGC

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) és el mitjà de publicació oficial de les lleis de Catalunya i de les normes, les disposicions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, les notificacions, els anuncis i els altres actes del Govern i de l’Administració de la Generalitat, així com d’altres organismes o administracions públiques, i particulars, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic.

El DOGC es publica diàriament de dilluns a divendres, llevat els dies festius a tot Catalunya o en el municipi on radiqui la seu central de l'entitat gestora del DOGC. No obstant això, la persona titular de la Secretaria del Govern pot disposar que es publiqui el DOGC en un dia festiu.

El DOGC es publica en dues edicions separades en català i en castellà. Les normes amb rang de llei s'hi publiquen també en aranès, així com les disposicions i els actes que afecten exclusivament l'Aran. Totes tres versions dels documents tenen caràcter oficial.

L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) n'és l’organisme responsable de la publicació.

A partir de mitjanit, està disponible en línia el contingut del DOGC del dia. A la Base de dades del DOGC es poden efectuar cerques sobre els textos publicats des de l’any 1977. També es pot consultar en aquest web el DOGC de 1931-1939 i l'exili.

 
butlleti_1.jpg Butlletí de la Generalitat de Catalunya.
Primera època.
Núm. 1, 3 de maig de 1931
dogc2_0.jpg Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Segona època.
Núm. 1, 5 de desembre de 1977
dogc3_01.jpg Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Segona època. Núm. 2432, 14 de juliol de 1997
 
dogc4_01.jpg Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Segona època. Núm. 3273, 24 de novembre de 2000
DOGC_linia.jpg El DOGC en línia, oficial i autèntic des de juny de 2007    
 

Història del DOGC

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) té els seus antecedents històrics en el Butlletí de la Generalitat de Catalunya, el número 1 del qual aparegué el 3 de maig de 1931 amb el restabliment de la Generalitat, després de la instauració de la República com a conseqüència de les eleccions municipals del 12 d’abril del mateix any. A partir del 10 de gener de 1933 es titulà Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins que, el 26 d’agost de 1936, esdevingué Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer número d’aquesta època fou publicat el 26 de gener de 1939, dia de la caiguda de Barcelona a mans de les tropes franquistes.
 
Exiliats els membres del Govern de la Generalitat i els diputats del Parlament de Catalunya, el DOGC deixà d’aparèixer. De tota manera, la voluntat de supervivència a l’exili es manifestà en l’edició de tres números que sortiren amb la mateixa capçalera del Diari Oficial, publicats pel president Josep Tarradellas a França. El número 1 porta data de juny de 1956; el número 2, de maig de 1977, i el número 3, d’agost del mateix any.
 
Amb el restabliment de la Generalitat de Catalunya el 29 de setembre de 1977, s’inicià la segona època de la Generalitat contemporània i es reprengué la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: el 5 de desembre de 1977 va aparèixer el número 1, amb la publicació del Reial decret 41/1977, de 29 de setembre, de restabliment provisional de la Generalitat de Catalunya, i el nomenament de Josep Tarradellas com a president de la Generalitat. En el número 2, de 12 de gener de 1978, es va publicar, entre altres, l’Ordre del President de la Generalitat per la qual s’oficialitzava la represa de la publicació del Diari Oficial, i es feia extensiva al núm. 1, ja editat. Així, el DOGC es convertia novament en “òrgan d’edició oficial de les disposicions d’interès i observança general emanades d’aquest organisme d’autogovern”.
 
El maig de 2007, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que configura el DOGC com un servei universal i gratuït, alhora que en declara oficial la versió digital.

Directors/ores del Diari Oficial

Vicenç Munné i Fité, 16.3.1933 - 26.1.1939

Ricard Lobo i Gil, 2.11.1978 - 30.11.2005

Raimon Carrasco i Nualart, 15.12.2005 - 28.12.2006

Xavier Guitart i Domènech, 29.12.2006 - 31.1.2008

Rosa Pascual i Martínez, 1.2.2008 - 10.1.2011

Jordi Miró i Meix, 11.1.2011 - 21.3.2013

Jaume Domingo i Planas, 22.3.2013 -

 

 
Data d'actualització: 16.11.2016