Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Serveis del DOGC  > Servei de publicació al DOGC
 

Servei de publicació al DOGC


Quins anuncis es poden publicar al DOGC?

A més dels anuncis, edictes i actes administratius que publiquen les administracions públiques (licitacions, informació pública sobre una autorització administrativa, etc.), es poden contractar totes les insercions que determina la normativa vigent. Per exemple, anuncis de dissolució de cooperatives, convocatòria d’assemblees d’empreses, subhastes notarials, etc.
 

Com publicar un anunci al DOGC?

1. A través de la plataforma EACAT, pel que fa a les administracions públiques catalanes.

L’article 12.1 del Reglament del DOGC (Decret 129/2010, de 21 de setembre) disposa que les ordres d’inserció, dels documents que s’han de publicar al DOGC s’han de trametre per mitjans telemàtics amb signatura electrònica reconeguda.

L’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT) és el canal electrònic de comunicació per a l’enviament de documents a publicar al DOGC per part de:

  • l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic vinculat o dependent
  • les universitats públiques catalanes
  • l’Administració local de Catalunya

Per a accedir a la plataforma EACAT caldrà que els usuaris hi estiguin donats d’alta. Aquesta gestió es durà a terme a través del departament o entitat on presta serveis l’usuari.

A través d’aquesta plataforma, és necessari que els usuaris que trametin l’ordre d’inserció, disposin de la targeta de certificació digital (T-CAT) per a la presentació telemàtica de sol·licituds de publicació al DOGC amb signatura electrònica reconeguda. Per tramitar o habilitar la targeta, s’ha de contactar, així mateix, a través del propi departament o entitat amb CATCERT per tal de gestionar l’alta o habilitació corresponent.

2. Per correu electrònic i tramesa simultània en paper degudament signat, en el cas de no disposar de signatura electrònica.

En tots els casos, cal seguir les normes i recomanacions següents i indicar si el document conté o no dades de caràcter personal:

 

Quin cost té publicar un anunci al DOGC?

La taxa per a la publicació d’anuncis al DOGC, no sotmesos a exempció per la normativa vigent, té els imports fixos següents:

Any 2019 (prorrogat 2017)
Termini de publicació Import per anunci
Normal 218,40 €
Urgent 327,60 €


Aquests imports inclouen la publicació en totes dues edicions, catalana i castellana.

(Atès que l’import de la taxa és el mateix per a tots els anuncis, cal que consti obligatòriament en el resguard de pagament o en la transferència bancària el número d’anunci que figura en l’avís o carta de publicació.)

 

 

Enquesta de satisfacció de la tramitació de la publicació de documents al DOGC

Enquesta adreçada a les persones físiques i jurídiques que publiquen documents al DOGC, amb la finalitat que pugueu valorar anònimament els processos d’entrada i recepció de documents i de publicació del DOGC, i traslladar-nos els vostres suggeriments. Gràcies per la vostra col·laboració!

 
Data d'actualització: 02.01.2019
Enllaços relacionats
Per a més informació