Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Serveis del DOGC  > Normes urbanístiques 1985-2002
 

Normes urbanístiques 1985-2002

Publicació al DOGC, en deu annexos, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic aprovades definitivament entre l'entrada en vigor de la Llei de l'Estat 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, que encara no havien estat publicades i no havien estat derogades.



Data d'actualització: 09.07.2014