Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Serveis del DOGC  > Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (ISSN 1988-298X) es publica a Internet, diàriament de dilluns a divendres, llevat els dies festius a tot Catalunya o en el municipi on radiqui la seu central de l'entitat gestora del DOGC. També es pot publicar en un dia festiu si així ho disposa la persona titular de la Secretaria del Govern.

El DOGC es publica en dues edicions separades en català i en castellà. Les normes amb rang de llei s'hi publiquen també en aranès, així com les disposicions i els actes que afecten exclusivament l'Aran. Totes tres versions dels documents tenen caràcter oficial.

El seu contingut s'estructura en sis seccions:

• Disposicions
• Càrrecs i personal
• Anuncis de la Generalitat de Catalunya
• Anuncis de l’Administració local
• Anuncis de l’Administració de justícia
• Anuncis diversos

El DOGC en línia es pot consultar gratuïtament en format HTML i PDF. Del 13 de juny de 2007 al 26 de febrer de 2013, la versió PDF, i a partir del 27 de febrer de 2013, la versió HTML, tenen el caràcter autèntic i oficial, establert per la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’art. 3.4 d’aquesta Llei, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions “ha de limitar l'accés a les dades de caràcter estrictament personal, a sol·licitud de l'òrgan competent, un cop hagi transcorregut el termini d'exposició pública determinat per la norma que n'exigeix la publicació”.

La descàrrega del DOGC complet en format PDF exigeix la introducció d’un codi alfanumèric (captcha).

Data d'actualització: 14.01.2019

Enllaços