Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Transparència Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva –és a dir, sense necessitat de demanda expresa– la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, el funcionament, la presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.Data d'actualització: 18.12.2018

Gestió econòmica, comptable, pressupostaria i patrimonial

Data d'actualització: 25.10.2018

Contractació pública


Convenis

  • Registre de convenis  

    Convenis de col·laboració i cooperació i encàrrecs de gestió (teclegeu EADOP a “Organisme signant per part de la Generalitat”).

Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu


Data d'actualització: 12.11.2018