Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Funcions

L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) és un organisme autònom de caràcter comercial adscrit al Departament de la Presidència.

La Llei 24/1987, de 28 de desembre, i el Decret 215/2000, de 26 de juny, de desplegament de la Llei, en determinen les funcions, el règim de personal i els recursos propis.

D'acord amb l’article 3 de la Llei 24/1987, correspon a l’Entitat:

- Exercir les funcions tècniques, econòmiques i administratives relacionades amb l'edició, la distribució i la venda del DOGC.

- L'edició, la distribució i la venda de les publicacions de l'Administració de la Generalitat que li siguin encomanades per la Direcció General del Diari Oficial i de Publicacions, ja sigui amb la utilització de mitjans propis, ja sigui mitjançant la contractació d'empreses o serveis aliens a l'Administració de la Generalitat.

- Comercialitzar totes les publicacions del Govern de la Generalitat destinades a la venda i les publicacions de les seves entitats autònomes que li siguin encomanades.

Data d'actualització: 19.07.2016

Normativa


Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions

 • Llei 24/1987, de 28 de desembre  
  Llei de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions.
 • Decret 215/2000, de 26 de juny  
  Decret de desplegament reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de desembre.
 • Decret 150/2012, de 20 de novembre  
  Decret de reestructuració de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
 • Decret 27/2018, de 7 de juny  

  Decret de reestructuració del Departament de la Presidència. Vegeu l’article 1.3.2.

 • Decret 266/2016, de 5 de juliol  

  Decret de reestructuració del Departament de la Presidència. Vegeu l’article 20.3.

 • Resolució PRE/2068/2018, de 17 de juliol  

  Resolució PRE/2068/2018, de 17 de juliol, per la qual es modifica la Resolució PRE/2977/2016, de 28 de desembre, per la qual es renova la Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya i s'estableixen els criteris d'acreditació per al període 2017-2019

 • Resolució PRE/2977/2016, de 28 de desembre  

  Resolució per la qual es renova la Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya i s'estableixen els criteris d'acreditació per al període 2017-2019

 • Resolució PRE/859/2012, de 8 de maig
  Resolució per la qual es crea la Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya i s'estableixen els criteris d'acreditació.
 • Acord del Govern de 20 de desembre de 2016  

  Acord pel qual s’aproven el Contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i el Conveni marc per a la prestació de serveis editorials, serveis del Portal Jurídic de Catalunya i servei de comercialització de publicacions que efectuï aquesta Entitat per compte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, per al període 2017-2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Portal Jurídic de Catalunya

Suplement en Llengua Catalana del BOE

Consell Editorial de Generalitat de Catalunya


Data d'actualització: 21.02.2017