Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions  > Protecció de dades  > Registre d’activitats de tractament
 

Registre d’activitats de tractament

Aquest registre recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i inclou, per a cada tractament, la informació següent:

  • Nom i dades de contacte del/de la responsable del tractament i del/de la delegat/da de protecció de dades.
  • Finalitats del tractament.
  • Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.
  • Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals.
  • Terminis previstos de supressió de les dades.
  • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

 

Data d'actualització: 28.06.2018