Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions  > Protecció de dades  > Drets de les persones interessades
 

Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si a l’Entitat estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important.

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Podeu exercir els vostres drets mitjançant la presentació o l’enviament d’una sol·licitud a l’Entitat. Disposeu de formularis al final d’aquest apartat per a l’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de supressió i d’oposició.

En el cas dels serveis d’informació del portal del DOGC i del Portal Jurídic de Catalunya (alertes, subscripció a cerques i/o a documents), també podeu exercir els vostres drets directament des d’aquests enllaços:

Data d'actualització: 28.06.2018

Formularis d'exercici de drets