Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
 

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

En l'àmbit jurídic, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) té per missió, d'una banda, la publicació oficial, mitjançant el DOGC, de les lleis de la Generalitat de Catalunya, de les disposicions generals dictades pel Govern i per l'Administració de la Generalitat, i també dels actes, anuncis i altres documents de la Generalitat i d'altres entitats o persones, quan correspongui d'acord amb l'ordenament jurídic D'altra banda, és missió de l'EADOP contribuir al coneixement i la difusió del dret vigent aplicable a Catalunya.

En l'àmbit de les publicacions, és missió de l'EADOP participar, en el marc del Consell Editorial, en la definició dels criteris que ha de seguir la política editorial de l'Administració de la Generalitat, impulsar-ne l'aplicació, difondre i comercialitzar les publicacions de la Generalitat.

Data d'actualització: 21.02.2017