Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Tribunal Constitucional

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm 2761-2016, en relació amb diversos preceptes del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de octubre de 2012.

                                     Amunt             

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

ORDRE EXI/158/2016, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores generals del Premi Participa a l'Escola.

                                     Amunt             

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

RESOLUCIÓ GAH/1494/2016, de 14 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.

RESOLUCIÓ GAH/1495/2016, de 7 de juny, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Sarroca de Bellera.

RESOLUCIÓ GAH/1496/2016, de 7 de juny, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Tona.

RESOLUCIÓ GAH/1497/2016, de 8 de juny, per la qual es denega l'oficialització de l'emblema del municipi de Collbató.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

ORDRE ENS/157/2016, de 13 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de pròtesis dentals.

RESOLUCIÓ ENS/1504/2016, de 10 de juny, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

RESOLUCIÓ ENS/1505/2016, d'1 de juny, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat La Rialla, de la Garriga.

RESOLUCIÓ ENS/1506/2016, de 7 de juny, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat Kitty, del Prat de Llobregat.

RESOLUCIÓ ENS/1507/2016, de 10 de juny, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de l'Alt Penedès, Solsonès, Vallès Oriental, Baix Empordà, Noguera, Alt Camp, Baix Penedès i Terra Alta, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/1488/2016, de 8 de juny, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental atorgada a l'empresa Cementos Molins Industrial, SA, per a l'activitat de fabricació de ciment, als termes municipals de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà (exp. B1CNS150781).

RESOLUCIÓ TES/1489/2016, de 10 de juny, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte ambiental del Pla especial a la finca de can Net, activitat d'hipoteràpia - Projecte d'implantació d'una activitat d'educació en el lleure, al terme municipal de Sant Esteve de Palautordera.

RESOLUCIÓ TES/1508/2016, de 2 de juny, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per precisar l'àmbit del sistema d'equipaments, al terme municipal de Pontons (exp. OTAABA20160039).

EDICTE de 13 de juny de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona referent al municipi de Barberà de la Conca.

EDICTE de 14 de juny de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Castellfollit de la Roca.

EDICTE de 14 de juny de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Masquefa.

EDICTE de 14 de juny de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

                                     Amunt             

Departament de Cultura

RESOLUCIÓ CLT/1502/2016, de 10 de juny, de reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d'artificis de pirotècnia que se celebren a Catalunya.

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

RESOLUCIÓ CLT/1503/2016, de 27 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 26 de maig de 2016, de convocatòria per a la concessió de subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a l'explotació posterior a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica per a l'any 2016.

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Coneixement

ORDRE EMC/156/2016, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió, i es fa pública la convocatòria per als anys 2016-2019.

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE ARP/159/2016, de 16 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ARP/133/2016, de 25 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura i es convoquen els corresponents a 2016.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7145

(20/06/2016)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC