Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
CÀRRECS I PERSONAL

Presidència del Govern de l'Estat

REIAL DECRET 291/2018, de 15 de maig, pel qual es nomena President de la Generalitat de Catalunya el senyor Joaquim Torra i Pla.

                                     Amunt             

Parlament de Catalunya

RESOLUCIÓ 17/XII del Parlament de Catalunya, per la qual és investit president de la Generalitat el M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla.

                                     Amunt             

Departament de la Presidència

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Nota informativa

                                     Amunt             

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/957/2018, de 10 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de secretari/ària del/de la secretari/ària sectorial de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/002/18).

RESOLUCIÓ JUS/958/2018, de 9 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de secretari/ària del/de la director/a general de la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/003/18).

                                     Amunt             

Universitats catalanes

Universitat de Barcelona

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoca a concurs una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de 13 de maig de 2005.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoca a concurs una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i el Consorci Sanitari Integral de 21 de desembre de 2016.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2016.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7620

(16/05/2018)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC