Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Departament de la Presidència

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Nota informativa

                                     Amunt             

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Agència Tributària de Catalunya

RESOLUCIÓ VEH/819/2018, de 23 d'abril, per la qual es dona publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la recaptació en període executiu d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/822/2018, de 20 d'abril, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

RESOLUCIÓ ENS/823/2018, de 17 d'abril, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

RESOLUCIÓ ENS/824/2018, de 17 d'abril, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a un centre educatiu privat.

RESOLUCIÓ ENS/825/2018, de 17 d'abril, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

RESOLUCIÓ ENS/826/2018, de 16 d'abril, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

RESOLUCIÓ ENS/827/2018, de 16 d'abril, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a un centre educatiu privat.

RESOLUCIÓ ENS/828/2018, de 13 d'abril, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

RESOLUCIÓ ENS/829/2018, de 13 d'abril, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/830/2018, de 20 d'abril, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de l'equipament al costat del cementiri per a la implantació d'un tanatori, al terme municipal de Calaf (exp. OTAABA20170168).

RESOLUCIÓ TES/834/2018, de 19 d'abril, d'informe d'impacte ambiental del Projecte constructiu de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Riudellots de la Selva, al terme municipal de Riudellots de la Selva, promogut i tramitat per l'Agència Catalana de l'Aigua (exp. OTAAGI20170266).

RESOLUCIÓ TES/835/2018, de 19 d'abril, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de nova canonada soterrada entre els dipòsits de Palou i la població de Selvanera, al terme municipal de Torrefeta i Florejacs, promogut i tramitat per l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs (exp. OTAALL20180021).

EDICTE de 18 d'abril de 2018, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Premià de Dalt.

EDICTE de 18 d'abril de 2018, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Roquetes.

EDICTE de 18 d'abril de 2018, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi d'Aiguaviva.

EDICTE de 18 d'abril de 2018, sobre una resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme referent al municipi de la Vall de Bianya.

                                     Amunt             

Departament de Cultura

Institut Català de les Empreses Culturals

RESOLUCIÓ CLT/839/2018, de 17 d'abril, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 383233).

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Coneixement

RESOLUCIÓ EMC/836/2018, de 19 d'abril, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2018-2019 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

RESOLUCIÓ EMC/837/2018, de 20 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (Interlingua).

RESOLUCIÓ EMC/838/2018, de 20 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA).

                                     Amunt             

DOGC núm. 7607

(26/04/2018)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC