Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntaments

Ajuntament d'Altafulla

ANUNCI sobre la convocatòria i les bases específiques per a la provisió d'una plaça d'enginyer industrial.

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI sobre resolució d'una convocatòria de concurrència pública restringida per adjudicar la transmissió del terreny municipal sobrer de vial ubicat al passeig de la Vall d'Hebron, núm. 306 (exp. E.07.6029.17).

Ajuntament de Biure

EDICTE sobre aprovació definitiva d'una memòria valorada.

Ajuntament de Cambrils

ANUNCI sobre aprovació de l'Ordenança de parada, estacionament i retirada de vehicles.

Ajuntament de Castellbisbal

ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament del Consell urbà de Castellbisbal (exp. 2017/6/GFA).

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE sobre aprovació definitiva del Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de l'escola de música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat.

Ajuntament de Deltebre

EDICTE sobre licitació d'obres sobre la posada en marxa de les instal·lacions esportives municipals als sectors 1, 2, 3 i 4.

Ajuntament d'Esparreguera

ANUNCI sobre les bases específiques que regulen el procés selectiu per cobrir tres places d'administració general, subescala administrativa, dues reservades a promoció interna i una al torn d'accés lliure, vinculades al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca.

ANUNCI sobre el procés selectiu per cobrir quatre places d'administració general, subescala administrativa, dues reservades al torn de promoció interna i dues al torn d'accés lliure, vinculades al lloc de treball d'administratiu/iva.

ANUNCI sobre les bases específiques que regulen el procés selectiu per cobrir una plaça de l'escala de l'administració especial, subescala serveis especials, reservada al torn de promoció interna, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar d'equipaments.

Ajuntament de Forallac

EDICTE sobre nomenament de funcionari interí.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

EDICTE sobre aprovació del Pla anual normatiu per a l'exercici 2018.

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2017.

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques de les subvencions de l'Ajuntament a projectes i a activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre.

Ajuntament de Lleida

ANUNCI de licitació (exp. CON_OBE_2017_0006).

ANUNCI sobre licitació (exp. CON_OBE_2017_0002).

Ajuntament de Maçanet de la Selva

ANUNCI relatiu a la xarxa d'abastament domiciliària d'aigua potable a Maçanet Residencial Park.

Ajuntament de Montcada i Reixac

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres d'urbanització del tram del carrer Triangle comprès entre el carrer de les Vinyes i el carrer Diagonal al barri de can Sant Joan.

Ajuntament de Móra la Nova

ANUNCI sobre consulta popular no referendària.

Ajuntament d'Orís

EDICTE sobre aprovació definitiva de l'adhesió del Consorci d'Osona de Serveis Socials.

Ajuntament de Palamós

EDICTE sobre modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018.

Ajuntament del Pont d'Armentera

EDICTE sobre les bases reguladores de subvencions d'arranjament de façanes.

Ajuntament de Prades

ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres i de la relació de béns i drets afectats (exp. 01-2018).

ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (exp. 02-2018).

ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (03-2018).

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI sobre creació d'una borsa de treball per a la contractació laboral i temporal de mestre d'educació infantil.

Ajuntament de Reus

EDICTE sobre aprovació definitiva del Reglament d'ús i funcionament de la targeta jove de Reus.

EDICTE sobre aprovació definitiva de diverses memòries valorades d'ampliació de voreres i regulació semafòrica en diverses zones de la ciutat de Reus (exp. OM-189/17).

EDICTE sobre aprovació definitiva dels projectes vinculats a accions d'infraestructures en la via pública per a la circulació en bicicleta (exp. OM-192/2017).

EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de remodelació dels carrers Entença, Almirall Recasens i trams dels carrers Roger de Llúria i Nelson Mandela al barri Sol i Vista de Reus (exp. OM-168/2017).

EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de les obres de remodelació del carrer Balmes en els trams del carrer Josep Prous i Vila i l'avinguda Jaume I de Reus (exp. OM-199/17).

EDICTE sobre aprovació definitiva dels treballs d'arranjament de diverses fonts ornamentals al municipi de Reus (exp. OM-172/2017).

Ajuntament de Sabadell

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria del concurs públic per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/ana informàtic/a en règim de contracte laboral temporal de relleu, grup de classificació A2, de l'organisme autònom municipal Informàtica Ajuntament de Sabadell.

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d'incendis.

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ANUNCI sobre aprovació de les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral/funcionari temporal.

Ajuntament de Sant Ramon

EDICTE sobre aprovació inicial d'una memòria valorada.

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI sobre publicació de les bases per a la convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal d'un/a tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica per al programa Ubicat i la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques mitjans/anes per cobrir necessitats de contractacions laborals temporals per programes subvencionats.

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

ANUNCI sobre aprovació definitiva del pressupost general de la Corporació, les bases d'execució del pressupost i la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament per a l'any 2018.

Ajuntament de Sitges

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de condicionament a l'avinguda de les Botigues.

ANUNCIO sobre aprovació inicial del Projecte de renovació de les xarxes de distribució del Garraf.

Ajuntament de Solsona

ANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte.

Ajuntament de Sunyer

ANUNCI sobre informació pública de l'expedient contradictori de ruïna del cementiri vell de Sunyer.

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI sobre aprovació del nou Reglament del Consell Escolar Municipal de Terrassa.

Ajuntament de Torredembarra

ANUNCI sobre licitació de les obres del Projecte executiu per a la implantació de l'enllumenat públic a diversos carrers de la zona dels Munts de Torredembarra (fase 1).

Ajuntament de Torroella de Montgrí

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de pavimentació del passeig de l'Església, al nucli antic de Torroella de Montgrí.

Ajuntament de Vidreres

ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de reurbanització del nucli antic de Vidreres, fase 3, subfases 3A i 3B.

Ajuntament de Vilafant

ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte executiu d'arranjament de l'espai públic rere l'església de Sant Cebrià i del Projecte executiu de reforma de l'edifici del cau rere l'església de Sant Cebrià.

                                     Amunt             

Consells Comarcals

Consell Comarcal de la Cerdanya

EDICTE sobre contractació de personal laboral temporal.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

EDICTE sobre contractació de 8 persones per al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

Consell Comarcal del Baix Empordà

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta d'ocupació pública al Consell Comarcal del Baix Empordà, any 2018.

                                     Amunt             

Diputacions

Diputació de Tarragona

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria sobre dues places de personal laboral fix (codi 16/049).

                                     Amunt             

DOGC núm. 7546

(29/01/2018)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC