Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
CÀRRECS I PERSONAL

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 (DOGC núm. 7353, de 20.4.2017).

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

ACORD GOV/62/2017, de 9 de maig, de ratificació, cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya.

                                     Amunt             

Universitats catalanes

Universitat Autònoma de Barcelona

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2017, per la qual es fa pública l'adjudicació d'una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (convocatòria núm. 2016/D/LD/CC/3).

Universitat de Lleida

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2017, per la qual es convoca concurs públic per cobrir una plaça de professorat lector/professorat ajudant doctor, en règim laboral.

Universitat Rovira i Virgili

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, per la qual s'integren en el cos de professors titulars d'universitat funcionaris del cos de titulars d'escola universitària.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7367

(11/05/2017)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC