Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Tribunal Constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1638-2017, contra la disposició addicional 40, apartats u i dos, de la Llei 4/2017, del 28 de març, del Parlament de Catalunya, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2017, i diverses partides pressupostàries.

                                     Amunt             

Departament de la Presidència

DECRET 31/2017, de 29 de març, d'encàrrec del despatx de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies al conseller de Justícia, del 12 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

                                     Amunt             

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

RESOLUCIÓ EXI/755/2017, de 3 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'encàrrec de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la gestió de la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2017.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

EDICTE de 4 d'abril de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Cornellà del Terri.

EDICTE de 5 d'abril de 2017, sobre uns acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Palol de Revardit.

EDICTE de 6 d'abril de 2017, sobre unes resolucions referents al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.

Agència Catalana de l'Aigua

RESOLUCIÓ TES/757/2017, de 20 de març, per la qual es dona publicitat als darrers convenis de col·laboració signats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

                                     Amunt             

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE TSF/55/2017, de 7 d'abril, per la qual es garanteixen els serveis essencials de neteja que presta l'empresa Kluh Linaer España, SL, a les comissaries de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i als parcs de bombers de la província de Girona.

ORDRE TSF/56/2017, de 7 d'abril, per la qual es garanteix el servei essencial que presta l'empresa Kluh Linaer, SL, a la residència geriàtrica Centre Puig d'en Roca de Girona.

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Coneixement

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

RESOLUCIÓ EMC/756/2017, de 23 de març, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers dins del Programa Catalunya Clústers per a l'any 2017.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7349

(12/04/2017)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC