Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Tribunal Constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 630-2013, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes del Decret llei de Catalunya 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (sentència).

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 7466-2015, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya respecte de la Llei orgànica 15/2015, de 16 d'octubre, de reforma de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, per a l'execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de l'Estat de Dret (sentència).

                                     Amunt             

Departament de la Presidència

ORDRE PRE/13/2017, de 31 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a l'atorgament del Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions anuals del Govern, creat i desenvolupat per alumnes matriculats en universitats del sistema universitari de Catalunya o en centres d'estudis superiors de Catalunya.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

DECRET 8/2017, de 31 de gener, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ, i se n'estableix el currículum.

RESOLUCIÓ ENS/111/2017, de 26 de gener, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2016-2017.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

EDICTE de 25 de gener de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Antoni de Vilamajor.

EDICTE de 27 de gener de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi d'Ullastrell.

EDICTE de 27 de gener de 2017, sobre una resolució per la qual s'aprova la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Tossa de Mar.

EDICTE de 27 de gener de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Canovelles.

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 (DOGC núm. 7281, de 5.1.2017).

                                     Amunt             

Departament de Cultura

ORDRE CLT/11/2017, de 13 de gener, per la qual es crea el Servei d'Atenció als Museus de Lleida i Aran.

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ ARP/110/2017, de 17 de gener, per la qual es declara d'utilitat pública la forest anomenada Solana, Bonabé i altres, al terme municipal d'Alt Àneu.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7301

(03/02/2017)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC