Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

DECRET 326/2016, de 13 de desembre, pel qual se suprimeix el Programa Oficina del Mapa Municipal de Catalunya.

RESOLUCIÓ GAH/2800/2016, de 28 de novembre, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi d'Espinelves.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2817/2016, de 5 de desembre, per la qual es dóna publicitat al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Segrià, relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

RESOLUCIÓ ENS/2818/2016, de 28 de novembre, per la qual s'autoritza la modificació de l'autorització del centre educatiu privat estranger BSG, The British School, de Gavà, que imparteix ensenyaments d'acord amb el sistema educatiu britànic.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/2792/2016, de 9 de desembre, per la qual s'aprova el Pla d'acció en matèria de contaminació acústica de l'Aglomeració d'àmbit supramunicipal Gironès, constituïda pels municipis de Girona i Salt.

RESOLUCIÓ TES/2813/2016, de 2 de desembre, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Manresa (exp. OTAABA20130162).

EDICTE de 12 de desembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Mataró.

                                     Amunt             

Departament de Justícia

DECRET 328/2016, de 13 de desembre, de concessió del Premi Justícia de Catalunya per a l'any 2016.

RESOLUCIÓ JUS/2826/2016, de 12 de desembre, per la qual s'atorguen les medalles d'honor per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya, per a l'any 2016.

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ACORD GOV/157/2016, de 13 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscs i Danys produïts per les Espècies Cinegètiques.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7267

(15/12/2016)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC