Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntaments

Ajuntament de Bigues i Riells

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte constructiu de les actuacions necessàries per anul·lar el dipòsit de la Pineda, de Bigues (exp. 36/2015).

Ajuntament de Blanes

EDICTE sobre aprovació de l'Avanç de planejament de la revisió del POUM (exp. 000832/2016).

Ajuntament de Centelles

ANUNCI sobre exposició al públic de la decisió de la Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en referència a la Sentència núm. 835/2015.

Ajuntament de Cervelló

EDICTE sobre aprovació inicial del nou Reglament regulador del funcionament del servei públic de biblioteca municipal.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE sobre aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 2016.

EDICTE sobre aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions de cultura 2016.

Ajuntament de Cunit

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ives.

ANUNCI sobre publicació de les bases que han de regir el concurs oposició lliure per cobrir quinze places de socorristes aquàtics per al servei de salvament de les platges de Cunit durant la temporada d'estiu de l'any 2016.

Ajuntament de Figueres

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del contracte de prestació del servei del menjador social (exp. 10/2016).

Ajuntament de Garrigoles

EDICTE sobre aprovació del plànol de delimitació de zones amb risc d'incendis forestals.

Ajuntament de Gelida

EDICTE sobre publicació de les bases i convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent interí de la Policia Local per tal de cobrir la comissió de serveis del titular i constitució d'una borsa de treball (codi 16/001).

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'adequació de l'estació depuradora d'aigües residuals dels polígons al sector nord de Gelida (codi 16/004).

Ajuntament de Granollers

ANUNCI sobre modificació 01/2016 de la plantilla de personal i relació de llocs de treball.

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

ANUNCI sobre exposició pública i convocatòria de places de personal.

Ajuntament de Lloret de Mar

ANUNCI sobre licitació per a la compravenda, mitjançant subhasta pública i procediment obert, de la plaça d'aparcament núm. 1 exterior del conjunt residencial Majestic-Dos.

Ajuntament del Masnou

EDICTE sobre aprovació inicial de les bases dels premis Goleta i Bergantí, 2016.

Ajuntament de Montcada i Reixac

ANUNCI sobre convocatòria de licitació per a la contractació del subministrament, mitjançant arrendament amb opció de compra, de dos vehicles per a la Policia Local.

Ajuntament del Pla del Penedès

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte per a l'explotació del servei de bar del poliesportiu municipal, publicat al DOGC núm. 7087, de 29.3.2016 (Edicte 01/2016).

Ajuntament de Polinyà

EDICTE sobre aprovació definitiva de diverses ordenances i reglaments municipals.

Ajuntament del Prat de Llobregat

ANUNCI sobre convocatòria i bases per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana de turisme.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

ANUNCI sobre convocatòria de licitació pública del contracte de subministrament de formigó per a les actuacions de la brigada d'obres municipals (exp. 04/2016).

Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema

ANUNCI sobre adjudicació del contracte d'obra de pavimentació del camí de Figueres.

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

EDICTE sobre publicació del plec de clàusules i del concurs per a la concessió d'ús i explotació d'un quiosc bar.

Ajuntament de Seva

ANUNCI sobre contractacions de gener a març de 2016.

Ajuntament de Tiana

EDICTE sobre aprovació de les bases per a la provisió de tres places d'agent de la Policia Local (exp. 213/16).

Ajuntament de Vilafant

EDICTE sobre nomenament de funcionari interí.

                                     Amunt             

Consells Comarcals

Consell Comarcal de la Selva

EDICTE sobre aprovació inicial d'ordenances reguladores de bases i concessió d'ajudes (exp. 2016/211, 2016/212 i 2016/213).

Consell Comarcal del Gironès

EDICTE sobre aprovació de les bases generals i específiques i de la convocatòria que ha de regir el concurs oposició de dos llocs de treball d'informador/a turístic/a.

                                     Amunt             

Diputacions

Diputació de Girona

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, corresponent a l'anualitat 2016.

ANUNCI sobre exposició pública de les bases reguladores de les subvencions d'ajuts de la Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

                                     Amunt             

Altres organismes

Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida

ANUNCI sobre publicació al BOP de la modificació dels Estatuts del Consorci.

Consorci Salines Bassegoda

EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7092

(05/04/2016)

SUMARI

  • DISPOSICIONS
  • CÀRRECS I PERSONAL
  • ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
  • ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
  • ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
  • ANUNCIS DIVERSOS
Cerca per data i número

Per número del DOGC