Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Departament de la Presidència

RESOLUCIÓ PRE/647/2016, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat al conveni de cooperació educativa entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

RESOLUCIÓ PRE/648/2016, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a la difusió de serveis públics al ciutadà.

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

RESOLUCIÓ PRE/649/2016, de 9 de març, per la qual es dóna publicitat a les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros concedides per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya durant l'any 2015.

                                     Amunt             

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Escola d'Administració Pública de Catalunya

RESOLUCIÓ GAH/643/2016, de 7 de març, per la qual es fa públic el conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

EDICTE de 9 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi d'Amposta.

EDICTE de 10 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Tortosa.

EDICTE de 10 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi d'Amposta.

                                     Amunt             

Departament de Cultura

RESOLUCIÓ CLT/644/2016, de 25 de febrer, per la qual s'incoa l'expedient de delimitació de l'entorn de protecció del conjunt històric de Beget, a Camprodon (Ripollès), i s'obre un període d'informació pública.

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Coneixement

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ECO/383/2015, de 16 de desembre, d'implantació i supressió de diversos estudis oficials de màster universitari a les universitats públiques i privades de Catalunya (DOGC núm. 7040, de 19.1.2016).

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ ARP/645/2016, de 4 de març, per la qual es fa públic el Conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d'estadística, any 2015.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7080

(16/03/2016)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC