Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Institut Català Internacional per la Pau

RESOLUCIÓ GRI/2829/2015, de 4 de novembre, per la qual es dóna publicitat al veredicte emès pel jurat del Premi ICIP Constructors de Pau 2015.

                                     Amunt             

Departament d'Economia i Coneixement

ORDRE ECO/355/2015, de 3 de desembre, per la qual s'habilita la presentació i el pagament telemàtic dels models 040 i 044, corresponents a la taxa fiscal del joc, rifes, tómboles i combinacions aleatòries, i casinos, respectivament, i que modifica l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya.

ORDRE ECO/356/2015, d'1 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/322/2013, de 12 de desembre, per la qual es determinen els requisits necessaris per no liquidar i anul·lar les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya que no excedeixen els 6 euros, i per la qual es determina el límit exempt respecte del qual a les sol·licituds de fraccionament i ajornament no serà necessària la prestació de garantia.

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

RESOLUCIÓ ECO/2832/2015, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat als convenis subscrits per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) durant el segon trimestre de l'any 2014 i el primer semestre de l'any 2015.

RESOLUCIÓ ECO/2833/2015, de 26 de novembre, per la qual s'amplia l'import de la Resolució ECO/1010/2015, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2015-2016 (MOBINT).

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

EDICTE de 26 de novembre de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 108/2010.

EDICTE de 26 de novembre de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 109/2012.

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Ocupació

Agència Catalana de Turisme

RESOLUCIÓ EMO/2799/2015, de 2 de desembre, d'adjudicació de la 18a promoció de les beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme.

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

RESOLUCIÓ EMO/2823/2015, de 4 de novembre, per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya a l'empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, per a l'assistència tècnica de la gestió de l'aplicació del pagament únic.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7015

(10/12/2015)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC