Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntaments

Ajuntament de l'Arboç

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de construcció de pistes de pàdel municipals i del Mapa de capacitat acústica municipal (exp. 20140230).

Ajuntament de Batea

EDICTE sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació exercici 2014.

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de subvencions en matèria d'ensenyament.

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de subvencions a la creació de llocs de treball per a les empreses.

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de subvencions a les persones desocupades.

Ajuntament de Bossòst

ANUNCI sobre licitació d'un contracte d'obres, corresponent a una actuació inclosa en el Programa Viure al Poble Més, FEDER eix 4 (codi PO CO 03/2015).

Ajuntament de La Canonja

ANUNCI de licitació del servei de telecomunicacions de l'Ajuntament de la Canonja i les seves seus municipals.

Ajuntament de Cardedeu

ANUNCI sobre segona aprovació inicial de la nova Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits.

Ajuntament de Castelló d'Empúries

EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.

EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament de prevenció de l'absentisme escolar.

Ajuntament de Castellvell del Camp

ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual d'unes normes.

Ajuntament del Catllar

EDICTE sobre modificació de l'article 10 del Reglament orgànic municipal.

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

EDICTE sobre llista de persones admeses i excloses a proves selectives (convocatòria NP03/2015).

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE pel qual es fa públic el Decret d'alcaldia núm. 2962/15, de 3 de juliol, relatiu al nomenament de personal eventual.

Ajuntament de Llobera

ANUNCI sobre contractació de personal.

Ajuntament de Lloret de Mar

EDICTE sobre aprovació definitiva del Pla de mobilitat urbana sostenible.

Ajuntament d'Olot

EDICTE sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2015.

ANUNCI sobre convocatòria per a la provisió d'una plaça.

Ajuntament de Pals

EDICTE sobre aprovació de les bases reguladores i convocatòria del concurs oposició per cobrir interinament una plaça d'arquitecte/a tècnic/a.

Ajuntament de Salou

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres ordinàries complementari de construcció de cafeteria annexa al nou pavelló, adequació dels nivells dels terrenys i incorporació del nou tram de carril bici de continuïtat urbana a l'àrea d'equipaments i zona verda del sector 01 a Ponent (P-3714).

ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte per a la millora de les instal·lacions de l'enllumenat públic, any 2015.

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

ANUNCI sobre aprovació del Projecte executiu dels dos primers col·lectors del Pla director de clavegueram.

Ajuntament de Santa Maria d'Oló

ANUNCI sobre aprovació inicial de la Memòria valorada per a la realització d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior.

Ajuntament de Tarragona

EDICTE sobre modificació de l'Ordenança municipal de creació i supressió de fitxers de tractament de dades de caràcter personal (exp. 40/2015).

ANUNCI sobre aprovació inicial de les planificacions del servei municipal de prevenció de les addiccions i accions del servei municipal de joventut per als anys 2015 i 2016 (exp. 56/15).

Ajuntament de Vidreres

EDICTE sobre aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball del personal eventual corresponent a llocs de treball de confiança.

EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació del servei d'abastament d'aigua potable a les urbanitzacions d'Aiguaviva Parc, la Goba, Terrafortuna, Puig Ventós i el polígon industrial.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

EDICTE sobre convocatòria de concessió d'ajuts i subvencions (mitjançant convenis) - àmbit salut.

Ajuntament de Vilagrassa

EDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte.

                                     Amunt             

Consell General d'Aran

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Edicte del Pla tècnic de gestió cinegètica de la zona de caça controlada de la Vall d'Aran, temporada 2015-2016, publicat al DOGC núm. 6927, de 4.8.2015.

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Edicte del Pla tècnic de gestió cinegètica de la zona de caça controlada de la Vall d'Aran, temporada 2015-2016, publicat al DOGC núm. 6927, de 4.8.2015.

                                     Amunt             

Altres organismes

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

ANUNCI sobre publicació íntegra dels plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de treballs de restitució de la realitat física alterada del Torrent de l'Espinagosa (terme municipal de Barcelona) (exp. 2011/233-PO).

                                     Amunt             

DOGC núm. 6936

(17/08/2015)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC