Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/01/2009

  • Número de control 09026102

  • Organisme emissor Parlament de Catalunya

Dades del DOGC
  • Número 5307

  • Data 29/01/2009

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 6310

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ 360/VIII, de 21 de gener de 2009, del Parlament de Catalunya, per la qual es nomenen els membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. (Tram. 284-00020/08).


Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de gener de 2009, d'acord amb l'article 6 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, ha adoptat la següent

Resolució:

El Parlament de Catalunya nomena Xavier Antich i Valero, Xavier Bru de Sala i Castells, Juli Capella i Samper, Jordi Coca i Villalonga, Manel Forcano i Aparicio, Chantal Grande i Paumier, Francesc Guardans i Cambó, Sílvia Munt i Quevedo, Marta Oliveres i Tortosa, Pilar Parcerisas i Colomer i Rosa Vergés i Coma membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2009

Ernest Benach i Pascual

President del Parlament

Rafel Luna i Vivas

Secretari quart

(09.026.102)

 

Amunt