Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 

Filtrar per

Matèries

Resultats de la cerca

Criteris de cerca

 • Text: conveni colectiu
 • Desa la meva cerca
 • Desa la meva cerca i subscriu-m'hi
 • Redefineix la cerca
 • Nova cerca  simple/ avançada
 • Descarrega llistat CSV (UTF-8)
 • Descarrega llistat XLS

   S'han trobat 15 documents.   

 • EDICTE de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre actuacions en matèria de demandes (núm. 12/2004).

 • RESOLUCIÓ TSF/1689/2016, de 22 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector de preparats alimentaris i productes dietètics de la Comunitat Autònoma de Catalunya per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 7900625011994).

 • RESOLUCIÓ EMO/1705/2013, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya, per als anys 2012-2014 (codi de conveni núm. 790011750011995).

 • RESOLUCIÓ TRE/4132/2008, de 31 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sentry Compañía Especializada de Control y Servicios, SL (codi de conveni núm. 0807352).

 • RESOLUCIÓ TRE/1938/2008, de 4 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Trelleborg Automotive Spain, SA (planta de Martorell), per als anys 2008 i 2009 (codi de conveni núm. 0803072).

 • RESOLUCIÓ GAP/1187/2008, de 10 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per la Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques durant l'any 2007.

 • RESOLUCIÓ de 30 de gener de 1998, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de l'empresa Fomento de Contrucciones y Contratas, SA, de Palafrugell.

 • ACORD de 10 d'octubre de 1988, pel qual s'ordena la inscripció, la tramesa al CMAC i la publicació del Conveni Col·lectiu de treball d'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de l'empresa Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona'92, Societat Anònima (COOB'92, SA).

 • ANUNCI del Patronat Municipal d'Esports de Barberà del Vallès, sobre contractació d'un servei.

 • EDICTE de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre demanda d'impugnació de conveni colectiu (exp. 23/2007).

 • ANUNCI de l'Ajuntament de Castelldefels, sobre provisió de places.

 • ANUNCI de l'Ajuntament de Castelldefels, sobre publicació de bases generals.