Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 04/11/2014

  • Número del document 146/2014

  • Número de control 14309016

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-14309016-2014

Dades del DOGC
  • Número 6744

  • Data 06/11/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 146/2014, de 4 de novembre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2014.


El Decret 147/2008, de 22 de juliol, regula els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l’àmbit del treball.

L’article 3.1 del Decret esmentat estableix com a destinatàries de la Medalla al treball President Macià aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball. L’apartat 3.2 estableix com a destinatàries de la Placa al treball President Macià les empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna de les categories de seguretat i salut en el treball; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.

Vista la Resolució EMO/1275/2014, de 28 de maig, per la qual es convoquen per a l'any 2014 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià;

Vista la proposta de data 18 de setembre, efectuada pel jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2014, nomenat per la Resolució EMO/1701/2014, d'11 de juliol, i la seva correcció d’errades;

D’acord amb el que disposa l’article 32.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, que estableix que les decisions del Govern consistents en concessions d’honors i distincions han d’adoptar la forma de Decret;

Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, i d’acord amb el Govern,


Decreto: 


Article 1

Atorgar la Medalla al treball President Macià 2014 a les persones següents:

Sr. Jaume Armengol Calvet

Sr. Enric Barceló Durán

Sr. Jordi Bonet Armengol

Sr. Xavier Crespán Echegoyen

Sr. Manuel Gallardo Méndez

Sr. Salvador Alapont Masats

Sr. Alexandre Juanola Ribera

Sr. Joan Llurba Vicens

Sra. Roser Trepat Minguell

Sr. Rafel Domènech Jordà

Sra. Teresa Fortuny i Solà

Sr. Agustí Castells Casanova


Article 2

Atorgar la Placa al treball President Macià 2014 a les entitats següents:

Fundació Catalana Síndrome de Down, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

SEAT, SA, en la categoria de responsabilitat social empresarial.

CADÍ, Stat. Cooperativa Cat. Ltda., en la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.

Planafil, SA, en la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.


Barcelona, 4 de novembre de 2014


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya


Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació


Amunt