Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 08/05/2012

  • Número de control 12128098

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-12128098-2012

Dades del DOGC
  • Número 6165

  • Data 06/07/2012

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 35092

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ENS/750/2012, de 16 d'abril, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de la iniciativa de l'Impuls de la lectura, una estratègia per a l'èxit escolar (DOGC núm. 6116, pàg. 21458, de 26.4.2012).


Havent observat errades en el text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 6116, pàg. 21458, de 26.4.2012, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 21460, a la columna codi i centre, on diu:

“08001868 Escola Sagrada Família Barcelona Prioritzat”,

ha de dir:

“08003041 Sagrada Família Barcelona Prioritzat”.

A la pàgina 21461, a la columna codi, on diu:

“43008638 Institut Mediterrània El Vendrell Prioritzat”,

ha de dir:

“43010189 Institut Mediterrània El Vendrell Prioritzat”.

A la pàgina 21462, a la columna codi i centre, on diu:

“08042093 Institut Puig i Cadafalc Mataró Prioritzat”,

ha de dir:      

“08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch Mataró Prioritzat”.

A la pàgina 21466, a la columna de centre, on diu:

“43008912 Institut Puig de la Creu Tortosa Referència”,

ha de dir:      

“43008912 Escola Cinta Curto Tortosa Referència”.

Barcelona, 8 de maig de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.128.098)

 

Amunt