Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 14/06/2005

  • Número del document 121/2005

  • Número de control 05154139

  • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
  • Número 4407

  • Data 16/06/2005

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 17652

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 121/2005, de 14 de juny, pel qual s'accepta la devolució de la Creu de Sant Jordi per part del senyor Enric Marco Batlle.


El Decret 262/2001, de 12 de setembre, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, va atorgar la distinció al senyor Enric Marco Batlle, entre altres mèrits, pel seu combat contra el franquisme i el nazisme, que el portà a ser detingut per la Gestapo i internat a un camp de concentració.

El recent reconeixement públic, per part del senyor Marco, del fet que mai va estar internat en el camp de concentració de Flössenburg, ha motivat que el Govern de la Generalitat hagi manifestat públicament la ferma intenció de procedir a anul·lar l'acte d'atorgament, en haver estat viciada la causa de la concessió.

Més recentment, el senyor Marco ha fet efectiva, en data 13 de maig, la devolució de la Creu de Sant de Jordi, acompanyada d'un escrit dirigit al President de la Generalitat de Catalunya en el qual demana disculpes per haver falsejat les dades sobre la seva condició de deportat.

En conseqüència, atès que l'acte de devolució significa reconèixer explícitament, per part del senyor Marco, la improcedència en l'atorgament de la distinció, resulta necessari acceptar-ne la devolució.

Atès el que s'ha exposat, a proposta de la consellera de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Acceptar la devolució de la Creu de Sant Jordi per part del senyor Enric Marco Batlle, motivada pel reconeixement públic del fet que mai va estar ingressat en un camp de concentració nazi, admetent així la improcedència de la concessió de la distinció per falta dels mèrits necessaris per al seu atorgament.

Barcelona, 14 de juny de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Caterina Mieras i Barceló

Consellera de Cultura

(05.154.139)

 

Amunt