Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 07/01/2019

  • Número de control 19004018

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-19004018-2019

Dades del DOGC
  • Número 7783

  • Data 08/01/2019

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre TSF/233/2018, de 27 de desembre, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l'àmbit de la violència masclista (DOGC núm. 7779, de 3.1.2019).


Havent observat una errada en la publicació de l'esmentada Ordre al DOGC núm. 7779, de 3.1.2019, se'n detalla la correcció oportuna:

A l'annex 8, provisió de places, Distribució territorial dels nous serveis a acreditar i assignació de places, a l'apartat a) Serveis de pis suport - serveis substitutoris de la llar, s'hi ha d'afegir la taula següent:

 

Territori

Serveis

Places

Comarca del Vallès Oriental

1

4

Comarca del Vallès Occidental

1

4

Comarca del Maresme

1

4

Comarca del Segrià

1

4

Comarca del Tarragonès

1

4

Comarca del Gironès

1

4

Comarca del Baix Llobregat

1

4

Comarca del Garraf

1

4

Comarca del Barcelonès

1

4

 

 

Barcelona, 7 de gener de 2019

 

Rosa Pérez i Robles

Cap de l'Àrea de Publicació Oficial de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Amunt