Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/11/2018

  • Número del document ENS/2753/2018

  • Número de control 18327049

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18327049-2018

Dades del DOGC
  • Número 7757

  • Data 28/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2753/2018, de 20 de novembre, per la qual es dona publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2018-2019, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial.


Mitjançant la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig (DOGC núm. 6155, de 22.6.2012), s'ha organitzat la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

D'acord amb la resolució esmentada s'han concretat, en el curs acadèmic 2018-2019, diverses col·laboracions entre centres educatius i empreses per a dur a terme formació en alternança.

Per tant, i per tal de difondre els centres que imparteixen aquest tipus d'oferta,

 

Resolc:

 

-1 Donar publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2018-2019, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral en els ensenyaments de formació professional inicial, i dels centres que se n'han desvinculat.

 

-2 La relació actualitzada dels centres que duen a terme formació en alternança es pot consultar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, a les adreces:

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre i http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

Barcelona, 20 de novembre de 2018

 

Joan-Lluís Espinós Espinós

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt