Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 06/11/2018

  • Número del document GOV/0126/2018

  • Número de control 18311009

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18311009-2018

Dades del DOGC
  • Número 7743

  • Data 08/11/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/126/2018, de 6 de novembre, pel qual es designen membres del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió.


La Llei 6/2007, de 17 de juliol, crea el Centre d'Estudis d'Opinió i estableix la seva organització i funcions.

L'article 6 de l'esmentada Llei crea el Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió, com a òrgan que assessora i supervisa el director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió i, així mateix, estableix la seva composició i el procediment de nomenament dels seus membres.

Per tot això, a proposta de la consellera de la Presidència, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Designar membres del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió les persones següents:

a) Entre els catedràtics i els professors vinculats a les universitats de Catalunya de les àrees de coneixement de les ciències polítiques i socials, econòmiques o estadística:

Jordi Matas Dalmases

Ivan Serrano Balaguer

Tània Verge Mestre

b) A proposta del Govern:

Bernat Costas Castilla

Ester Obach Medrano

Jordi Moreso Rodolfo

 

-2 Disposar la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 6 de novembre de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt