Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/10/2018

  • Número del document JUS/2532/2018

  • Número de control 18304046

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-18304046-2018

Dades del DOGC
  • Número 7740

  • Data 05/11/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2532/2018, de 25 d'octubre, de modificació de la Resolució JUS/1704/2018, de 6 de juliol, per la qual es convoca concurs de trasllats de places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia.


Atesa la necessitat de modificar la Resolució JUS/1704/2018, de 6 de juliol, per la qual es convoca concurs de trasllats de places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia, publicada al DOGC núm. 7669, de 23.7.2018, i al BOE núm. 177, de 23.7.2018;

D'acord amb l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

 

Resolc:

 

Modificar l'annex 1 de la Resolució esmentada en el sentit següent:

1. Modificar el nombre de places del cos de gestió processal i administrativa de la destinació següent:

 

Número d'ordre

Denominació

ATP

Localitat

Província

V

R

I

12001

Jutjat Mercantil núm. 6

Gestió PA

Barcelona

Barcelona

1

X

S

 

 

2. Modificar el nombre de places del cos de tramitació processal i administrativa de la destinació següent:

 

Número d'ordre

Denominació

ATP

Localitat

Província

V

R

I

7445

Jutjat Social núm. 1

Tramitació PA

Tortosa

Tarragona

2

 

S

 

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2018

 

P. d. (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Joan Domènec Abad i Esteve

Secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia

Amunt