Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 08/08/2018

  • Número del document ARP/0145/2018

  • Número de control 18221030

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18221030-2018

Dades del DOGC
  • Número 7684

  • Data 13/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/145/2018, de 8 d'agost, per la qual es deroga l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de les palmeres Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga.


El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) és un insecte coleòpter de la família dels curculiònids que ataca diverses espècies de palmeres, especialment les palmeres del gènere Phoenix. A Catalunya, es va detectar el desembre de 2005.

L'any 2006, es va publicar l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de les palmeres, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga. Aquesta Ordre va ser modificada en dues ocasions per les ordres AAR/226/2009, de 6 de maig, i AAM/56/2011, de 12 d'abril.

A la Unió Europea, aquesta plaga va ser objecte de regulació a través de la Decisió 2007/365/CE, de 25 de maig, per la qual s'adopten mesures d'emergència per evitar la introducció i propagació en la Unió Europea de Rhynchophorus ferrugineus. Aquesta Decisió ha estat derogada mitjançant la Decisió (UE) 2018/490 de la Comissió, de 21 de març, a causa que la plaga està estesa per pràcticament tota la zona de perill de la Unió Europea i es considera que ja no és viable evitar que es continuï introduint i es propagui en la majoria del territori de la Unió Europea.

És per això que, a proposta de la directora general d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides pel Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals,

 

Ordeno:

 

Article únic

Es deroga l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de les palmeres Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790) i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i lluita contra aquesta plaga, i les seves modificacions posteriors efectuades per l'Ordre AAR/226/2009, de 6 de maig, i l'Ordre AAM/56/2011, de 12 d'abril.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'1 d'octubre de 2018.

 

Barcelona, 8 d'agost de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt