Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 17/07/2018

  • Número del document GOV/0051/2018

  • Número de control 18199014

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18199014-2018

Dades del DOGC
  • Número 7667

  • Data 19/07/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/51/2018, de 17 de juliol, de nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya.


D'acord amb el que estableix l'article 171 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en relació amb la disposició transitòria primera de la mateixa norma, correspon al Govern el nomenament dels membres del Consell Escolar de Catalunya, a proposta del conseller d'Ensenyament i amb la sol·licitud prèvia dels sectors representats.

Per tant, a proposta del conseller d'Ensenyament, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Nomenar el senyor Jaume Cela i Ollé membre del Consell Escolar de Catalunya en representació del sector personalitats de prestigi reconegut en el camp de l'educació, amb efectes fins al 12 de juny de 2022.

 

-2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 de juliol de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt