Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/06/2018

  • Número del document ENS/1189/2018

  • Número de control 18162047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18162047-2018

Dades del DOGC
  • Número 7641

  • Data 13/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1189/2018, d'11 de juny, per la qual es nomena el president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.


Vist l'article 9.3 dels Estatuts del Consorci d'Educació de Barcelona, aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, que estableix que correspon al conseller d'Ensenyament designar la persona que ha d'ocupar la presidència del Consell de Direcció del Consorci.

En virtut d'això,

 

Resolc:

 

Nomenar el senyor Josep González Cambray, director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

Barcelona, 11 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt