Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/06/2018

  • Número del document ENS/1160/2018

  • Número de control 18158020

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18158020-2018

Dades del DOGC
  • Número 7639

  • Data 11/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1160/2018, de 5 de juny, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.


De conformitat amb l'article 9.3 dels Estatuts del Consorci d'Educació de Barcelona, aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, que estableix que correspon al conseller d'Ensenyament designar la persona que ha d'ocupar la presidència del Consell de Direcció del Consorci.

En virtut d'això,

 

Resolc:

 

Cessar el senyor Lluís Baulenas i Cases com a president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, i se li agraeixen els serveis prestats.

 

Barcelona, 5 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt