Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 07/06/2018

  • Número del document 064/2018

  • Número de control 18158149

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18158149-2018

Dades del DOGC
  • Número 7639

  • Data 11/06/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 64/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Martí Barberà i Montserrat com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.


De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller d'Ensenyament, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

El senyor Martí Barberà i Montserrat cessa com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament, i se li agraeixen els serveis prestats.

 

Barcelona, 7 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Amunt