Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 10/05/2018

  • Número de control 18148050

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18148050-2018

Dades del DOGC
  • Número 7630

  • Data 30/05/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Disposicions que corregeix
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ENS/292/2018, de 21 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7568, de 28.2.2018).


Havent observat dues errades a l'annex de la Resolució esmentada, tramesa al DOGC i publicada al número 7568, de 28.2.2018, se'n detalla la correcció oportuna:

 

Al tribunal número 17 de l'especialitat de Llengua estrangera: anglès, del cos de mestres, on diu:

“Tribunal titular número 17

President/a: Emma Rodríguez Terradellas”

Ha de dir:

“Tribunal titular número 17

President/a: Emma Terradellas Rodríguez”

 

Al tribunal titular número 10 de l'especialitat de Llengua castellana i literatura, del cos de professors d'ensenyament secundari, on diu:

“Vocal 2: Manuel Martínez Alsina”

Ha de dir:

“Vocal 2: Manuel Alsina Martínez”

 

Barcelona, 10 de maig de 2018

 

José Ignacio Garcia Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Amunt