Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/05/2018

  • Número del document 17/XII

  • Número de control 18135098

  • Organisme emissor Parlament de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18135098-2018

Dades del DOGC
  • Número 7620

  • Data 16/05/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ 17/XII del Parlament de Catalunya, per la qual és investit president de la Generalitat el M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla.


Tram. 201-00005/12

 

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de maig de 2018, d'acord amb l'article 67.2 de l'Estatut d'autonomia, l'article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i els articles 149 i 150 del Reglament, ha debatut el programa de govern presentat pel candidat a la presidència de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla, i, atès que el candidat ha obtingut el suport del Parlament per majoria simple, de conformitat amb el que estableix l'article 4.4 de la Llei 13/2008, ha adoptat la següent

 

Resolució

El Parlament de Catalunya investeix president de la Generalitat el M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla i n'aprova el programa de govern.

 

Palau del Parlament, 14 de maig de 2018

 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Secretari primer

 

Roger Torrent i Ramió

President

Amunt