Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/03/2018

  • Número del document EXI/0614/2018

  • Número de control 18096029

  • Organisme emissor Institut Català Internacional per la Pau

    CVE CVE-DOGC-A-18096029-2018

Dades del DOGC
  • Número 7595

  • Data 10/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/614/2018, de 20 de març, per la qual es dona publicitat a convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2017.


L'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la transparència és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats per la Llei i les persones públiques i privades. En concret, l'apartat 2 de l'article 14 estableix els extrems que cal incloure quan es dóna informació pública relativa als convenis de col·laboració.

L'article 9 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, atorga a la persona que ocupa la presidència d'aquesta entitat un seguit de funcions entre les que destaca coordinar-ne el govern i l'administració.

Per tant,

 

Resolc:

 

Donar publicitat als convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2017, que es detallen en l'annex d'aquesta Resolució.

El text íntegre dels convenis de col·laboració i protocols es pot consultar en el web de l'Institut Català Internacional per la Pau (www.icip.cat).

 

Barcelona, 20 de març de 2018

 

Xavier Masllorens i Escubós

President de l'Institut Català Internacional per la Pau

 

 

Annex

Relació dels convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Objecte: promoure la col·laboració mitjançant la Biblioteca Carles Rahola de Girona

Data de signatura: 16 de març de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Cunit

Objecte: mostrar l'exposició “Paraules descalces. Dones fent Pau”

Data de signatura: 24 de març de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Objecte: Col·laborar en la convocatòria dels Premis de Recerca Jove 2017, per fomentar l'esperit científic del jovent

Data de signatura: 29 de març de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Sant Boi del Llobregat

Objecte: mostrar a Sant Boi del Llobregat l'Exposició “Món-tanca”

Data de signatura: 19 de juny de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Calafell

Objecte: mostrar a Calafell l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 23 de juny de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

Objecte: mostrar l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 24 de juliol de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Barcelona

Objecte: desenvolupament del projecte “Estratègies de Memòria, veritat i reconciliació de dones colombianes a l'exterior”

Data de signatura: 26 de juliol de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Terrassa

Objecte: mostrar l'Exposició “Món-tanca”

Data de signatura: 4 de setembre de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Begues

Objecte: mostrar l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 7 de setembre de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Torredembarra

Objecte: mostrar l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 23 d'octubre de 2017

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Objecte: gestió de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau

Data de signatura: 13 de novembre de 2017

Amunt