Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/03/2018

  • Número del document EXI/0615/2018

  • Número de control 18093044

  • Organisme emissor Institut Català Internacional per la Pau

    CVE CVE-DOGC-A-18093044-2018

Dades del DOGC
  • Número 7592

  • Data 05/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/615/2018, de 20 de març, per la qual es dona publicitat a convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2016.


L'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la transparència és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats per la Llei i les persones públiques i privades. En concret, l'apartat 2 de l'article 14 estableix els extrems que cal incloure quan es dóna informació pública relativa als convenis de col·laboració.

L'article 9 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, atorga a la persona que ocupa la presidència d'aquesta entitat un seguit de funcions entre les que destaca coordinar-ne el govern i l'administració.

Per tant,

 

Resolc:

 

Donar publicitat als convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2016, que es detallen en l'annex d'aquesta Resolució.

El text íntegre dels convenis de col·laboració i protocols es pot consultar en el web de l'Institut Català Internacional per la Pau (www.icip.cat).

 

Barcelona, 20 de març de 2018

 

Xavier Masllorens i Escubós

President de l'Institut Català Internacional per la Pau

 

 

Annex

Relació dels convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Arxiu Nacional de Catalunya

Objecte: localitzar, recuperar, conservar i difondre els fons documentals d'interès històric de les persones i entitats que han format el moviment per la pau a Catalunya.

Data de signatura: 8 de març de 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Consorci de Serveis Universitàries de Catalunya

Objecte: integrar els registres bibliogràfics del Catàleg de la Biblioteca de l'ICIP al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

Data de signatura: 21 d'abril de 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Gavà

Objecte: mostrar a Gavà l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 22 d'abril de 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Teià

Objecte: mostrar a Teià l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 29 d'abril de 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Objecte: mostrar a Olesa de Montserrat l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 2 de juny de 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Montcada i Reixac

Objecte: mostrar a Montcada i Reixac l'exposició “Paraules descalces. Dones fent Pau”

Data de signatura: 20 de setembre de 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Objecte: gestió de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau

Data de signatura: 21 de setembre de 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Objecte: mostrar a Sant Boi de Llobregat l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 15 de setembre de 2016

 

Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Universitat Autònoma de Barcelona

Objecte: mostrar a la Universitat Autònoma de Barcelona l'exposició “Living on the Edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa”

Data de signatura: 18 d'octubre de 2016

Amunt