Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 16/02/2018

  • Número de control 18047042

  • Organisme emissor Consorci de Castelldefels Agents de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18047042-2018

Dades del DOGC
  • Número 7570

  • Data 02/03/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria de 3 processos de selecció (ref. CE-2018-AUXINF, CE-2018-INF i CE-2018-MF).


El Consorci de Castelldefels Agents de Salut convoca tres processos de selecció per la provisió de 1 lloc de treball com a AUXILIAR INFERMER/A, grup AS-TFPT, a temps complert (Ref. CE-2018-AUXINF), 1 lloc de treball com a INFERMER/A, grup AS-TGM, a temps complert (Ref. CE-2018-INF) i 1 lloc de treball com a METGE/SSA DE FAMÍLIA, grup AS-TGS, a temps complert (Ref. CE-2018-MF).

El procés de selecció es realitzarà d'acord amb les Bases Generals reguladores dels processos selectius del personal, aprovades pel Consell Rector de CASAP, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2011, publicades en el DOGC número 5897, del dia 9 de juny de 2011, excepte en allò expressament exclòs o regulat en aquesta convocatòria.

Les bases de les convocatòries són les que figuren com annex a aquest anunci i es poden consultar a la següent adreça d'internet: http://www.casap.cat.

Les persones interessades a cobrir aquestes places hauran de presentar, personalment, la sol·licitud al Centre d'Atenció Primària Can Bou (Av. Ciutat de Màlaga 18-20, Castelldefels), identificant amb claredat la referència de la convocatòria, juntament amb: fotocòpia del DNI, còpia compulsada dels títols oficials requerits, informe de vida laboral, còpia compulsada del nivell de català acreditat, currículum vitae (incloent adreça electrònica), còpia dels certificats dels mèrits avaluables indicats al CV, en el termini establert en les bases generals reguladores dels processos de selecció del personal al servei del Consorci Castelldefels Agents de Salut (veure DOGC Núm. 5897 (09/06/2011)).

 

Castelldefels, 16 de febrer de 2018

 

Antoni Peris i Grao

Director gerent de CASAP

Amunt