Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 29/06/2017

  • Número de control 17291032

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-17291032-2017

Dades del DOGC
  • Número 7478

  • Data 20/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre VEH/102/2017, de 23 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DOGC núm. 7383, de 2.6.2017).


Havent observat una errada al text de l'Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicada al núm. 7383, de 2.6.2017, se'n detalla la correcció oportuna:

 

En el punt 1.b) de l'apartat I de l'annex de l'Ordre, on diu:

“- Fotocòpies en full DIN A3: 0,20 euros/unitat.”

Ha de dir:

“- Fotocòpies en full DIN A3: 0,15 euros/unitat.”

 

Barcelona, 29 de juny de 2017

 

Josep M. Jové i Lladó

Secretari general

Amunt