Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 25/07/2017

  • Número del document 119/2017

  • Número de control 17206154

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17206154-2017

Dades del DOGC
  • Número 7421

  • Data 27/07/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 119/2017, de 25 de juliol, de nomenament del senyor Joan Mateo i Andrés com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.


De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera d'Ensenyament, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Nomenar el senyor Joan Mateo i Andrés secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, amb els deures i els drets inherents al càrrec.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt