Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/04/2017

  • Número del document EXI/0918/2017

  • Número de control 17118034

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-17118034-2017

Dades del DOGC
  • Número 7361

  • Data 03/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/918/2017, de 19 d'abril, per la qual es dona publicitat a subvencions concedides durant l'any 2016 per les unitats directives adscrites al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.


D'acord amb el que estableixen l'article 94.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, els ens que concedeixen subvencions han de publicar les que han concedit en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, la persona o l'ens beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat, quan l'import de les subvencions concedides sigui de quantia igual o superior a 3.000 euros.


Resolc:


Donar publicitat a les subvencions concedides durant l'any 2016, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.


Barcelona, 19 d'abril de 2017


Aleix Villatoro i Oliver

Secretari generalAnnex

Relació de les subvencions concedides per les unitats directives adscrites al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.


1.- Resolució PRE/2646/2015, de 18 de novembre, per la qual s'obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes de l'exterior per a l'any 2016:


Beneficiari: Centre Català Lausana-Ginebra

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. MónCat. Funcionament ordinari.

Import: 13.300,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Espai Catalunya Topalekua

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 23.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Cultura a Copenhaguen

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 9.200,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Mar del Plata

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 19.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Tenerife

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 12.120,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Associació Catalana d'Hamburg «El pont Blau»

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 15.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Associació Catalana de Socors Mutus Montepío de Montserrat

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 14.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Nantes Tirant Lo Blanc

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 5.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal dels Països Catalans de Toronto

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 6.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Associação Cultural Catalonia

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 18.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal de Catalunya de Buenos Aires

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 47.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Bilbao Kultur Elkartea

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 4.948,54 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català del Quebec

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. MónCat. Funcionament ordinari.

Import: 9.691,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català d'Escòcia

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 3.400,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Les Quatre Barres de Castelar

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 16.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català de Rosario

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 24.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: American Institute for Catalan Studies (AICS)

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 16.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Katalanischer Salon eV

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. MónCat. Funcionament ordinari.

Import: 22.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català de Basilea

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 4.314,25 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de New South Wales

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 2.720,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català d'Occitània

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. MónCat. Funcionament ordinari.

Import: 5.600,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Grenoble

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 3.250,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Cercle Català d'Àlaba / Círculo Catalán de Álava

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 4.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català de Luxemburg

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. MónCat. Funcionament ordinari.

Import: 25.627,50 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Associació Casal Català de Costa Rica

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 9.250,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Tolosa de Llenguadoc

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 18.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català d'Asunción

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 22.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Quito

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ajuts socials a membres de les comunitats catalanes. Ensenyament de la llengua catalana. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 22.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Catalanets eV

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 10.100,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência «Raimundo Lúlio» (Ramon Llull)

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. MónCat. Funcionament ordinari.

Import: 14.150,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català de Kansai

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 16.090,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal de Catalunya de Paris

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 6.850,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Zuric

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua.. Ensenyament de la llengua catalana. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 15.400,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: A. Casal Català Jorge Butiña i Cardona

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 11.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Societat de Beneficència de Naturals de Cataluña

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ajuts socials a membres de les comunitats catalanes. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 18.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Orfeó Català de Mèxic, A.C.

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 42.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Montevideo

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 13.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català de Mendoza

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 17.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Brussel·les

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 13.400,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Comunitat Catalana de Colòmbia

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ajuts socials a membres de les comunitats catalanes. Ensenyament de la llengua catalana. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 6.250,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Còrdova

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Cercle Català de Madrid

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 36.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Cultural Català - Casal Jaume I

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 9.700,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Guayaquil

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 21.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Menorca

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 9.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Club de Empresarios Catalanes en México AC

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 8.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal dels Països Catalans de La Plata

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 31.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal de Catalunya de Sevilla

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 13.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Viena

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 8.750,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Catalan Institute of China

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua.

Import: 18.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català de Caracas

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ajuts socials a membres de les comunitats catalanes. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 24.747,80 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal de Catalunya de Paraná

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 17.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casa Catalana de Saragossa

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 14.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de Victòria

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 10.250,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català de Venado Tuerto

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 7.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre de la Cultura Catalana del Principat d'Andorra

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua.Funcionament ordinari.

Import: 16.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català Bahía Blanca

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 4.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC)

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 5.382,70 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal de Catalunya de Santa Fe

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 3.602,80 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Catalans UK

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. MónCat. Suport a la nova emigració (altres actuacions). Funcionament ordinari.

Import: 21.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català Capitán Sarmiento

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 12.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de la Península del Yucatán

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ensenyament de la llengua catalana. MónCat. Funcionament ordinari.

Import: 19.150,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Centre Català Santiago de Xile

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Ajuts socials a membres de les comunitats catalanes. Ensenyament de la llengua catalana. Funcionament ordinari.

Import: 13.849,15 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Casal Català de la Guayana

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua. Funcionament ordinari.

Import: 10.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


Beneficiari: Katalanska kulturföreningen Les Quatre Barres

Finalitat: Ensenyament de la llengua catalana.

Import: 3.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000900/2310/0000


2.- Resolució EXI/1527/2016, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2016.


Beneficiari: CEIP Escola Turó del Cargol (municipi de més de 20.000 habitants)

Finalitat: Premiar les experiències de participació o de foment dels valors democràtics a l'escola dutes a terme durant el curs acadèmic corresponent a l'any de la convocatòria.

Import: 5.500,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0102D/448000100/1310/0000


3.- Subvencions concedides a l'empara de l'article 90.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en els termes que figuren tot seguit:


Beneficiari: Ajuntament de Barcelona

Finalitat: Finançament de la 15a edició de la cimera «Donem una oportunitat a la pau»

Import: 25.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/460000100/2310/0000


Beneficiari: Consell Català del Moviment Europeu (CCMEUR)

Finalitat: Organització de la XXV Jornada al Parlament de Catalunya, de la XVI Setmana d'Europa als Municipis, de diverses jornades, debats i conferències, de cursos de formació de la UE, de col·laboració amb mitjans de comunicació, etc., a tot el territori català, d'acord amb la memòria de previsió d'activitats per al 2016.

Import: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000700/2310/0000


Beneficiari: Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

Finalitat: Actuacions de promoció i de suport a la docència en Relacions Internacionals i Seguretat Internacional.

Import: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/481000100/2310/0000


Beneficiari: Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)

Finalitat: Seminaris i cursos (destacant la 11a edició del C'MUN, Model de Nacions Unides, amb la participació de més de 250 joves d'arreu del món), la XII edició del curs sobre la protecció dels drets humans en el sistema de les Nacions Unides, la celebració del dia dels Drets Humans, l'acte de celebració del 50è aniversari dels Pactes, la publicació en català sobre les Nacions Unides, i altres activitats per dur a terme la defensa i promoció dels principis i valors de les Nacions Unides i dels Drets Humans, tot donant suport al treball de Catalunya en l'Agenda Internacional, d'acord amb la Memòria d'Activitats 2016.

Import: 50.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000100/2310/0000


Beneficiari: Associació Iniciativa per a la Reforma Horària Ara és l'Hora

Finalitat: Actuacions del procés participatiu de la Reforma Horària.

Import: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0102D/482000100/1310/0000


Beneficiari: Associació Amics de la Unesco de Barcelona

Finalitat: Desenvolupament del projecte «Unesco Connecta» durant l'any 2016.

Import: 14.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000100/2310/0000


Beneficiari: Linguapax Internacional

Finalitat: Finançament de les despeses derivades de les activitats orientades a la consolidació de la projecció internacional de Linguapax (coordinació de la xarxa internacional Linguapax, presència en tribunes internacionals, noves aliances, mòdul formatiu i estudi panoràmic dels actors de la sociolingüística al món) durant l'any 2016.

Import: 45.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000100/2310/0000


Beneficiari: Fundació Jaume Bofill

Finalitat: Finançament parcial d'una beca d'investigació i transferència educativa a l'OCDE, durant el període 2016-2017.

Import: 17.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/481000100/2310/0000


Beneficiari: Fundació Casal d'Europa del Berguedà

Finalitat: Finançament de les despeses derivades de l'organització del IX Seminari Europeu de Ciutats i Regions Agermanades, previst per als dies 4 i 5 de novembre del 2016.

Import: 2.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/481000100/2310/0000


Beneficiari: Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)

Finalitat: Finançament de les despeses derivades de l'elaboració de la 6a edició de l'Informe Mundial d'Educació Superior de la Global University Network for Innovation (GUNI) durant l'any 2016.

Import: 30.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000100/2310/0000


Beneficiari: Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)

Finalitat: Finançament de les despeses derivades de les activitats destinades a proporcionar recursos a la participació de les entitats catalanes a l'escenari internacional; a aportar discurs tot donant suport i estudiant la contribució del teixit associatiu català a les relacions exteriors de Catalunya (paradiplomàcia) i a l'agenda global; a esdevenir una plataforma referent en el camp de la internacionalització del teixit associatiu català, promovent una ciutadania amb dimensió global; i a generar material de recerca en matèria de diplomàcia pública, durant l'any 2016.

Import: 40.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000100/2310/0000


Beneficiari: Organización Regiones Unidas (ORU/FOGAR)

Finalitat: Pla de comunicació 2016.

Import: 14.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/482000800/2310/0000


Beneficiari: Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL

Finalitat: Contribuir a les despeses destinades a la translació de la novel·la Incerta Glòria al cinema.

Import: 100.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0101D/470000100/1310/0000


Beneficiari: Fundació Privada Casa Amèrica Catalunya

Finalitat: Transferència nominativa corresponent a l'any 2016.

Import: 100.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/448001100/2310/0000


Beneficiari: Casa Àsia

Finalitat: Subvenció nominativa corresponent a l'any 2016.

Import: 340.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/448003200/2310/0000


Beneficiari: Fundació Institut Europeu d'Administració Pública (IEAP)

Finalitat: Transferència nominativa corresponent a l'any 2016.

Import: 70.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/481000100/2310/0000


Beneficiari: Fundació Casa Cresques de Barcelona, Israelí-Catalan Hub

Finalitat: Transferència nominativa corresponent a l'any 2016.

Import: 15.000,00 euros

Aplicació pressupostària: EX0201D/448003000/2310/00004.- Beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior (beques a les delegacions 2015-2016), d'acord amb la Resolució PRE/2345/2015, de 20 d'octubre (DOGC núm. 6983, de 26.10.2015), en els termes que consten a continuació:


Persona beneficiària: Laura Helmert Grau

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya

Import: 18.417,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Maria Gobern Rius

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria

Import: 20.417,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Oleksiy Zarubin Stashko

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria

Import: 20.417,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Roser Graell Calull

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França

Import: 20.417,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Sergi Esteve Garcia

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França (assumptes suïssos)

Import: 20.417,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Maria Canelo Baena

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia.

Import: 18.417,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Marta Batalla Masana

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit.

Import: 24.417,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Almudena Molina Delgado

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit

Import: 24.417,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Marc Andreu Herrera Oliver

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units (Nova York)

Import: 43.950,60 euros

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Mario Núñez Martínez

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units (Washington)

Import: 43.950,60 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


5.- Beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea (beques a la Delegació davant la UE, 2015-2016), d'acord amb la Resolució PRE/2344/2015, de 20 d'octubre (DOGC núm. 6893, de 26.10.2015), en els termes que consten a continuació:


Persona beneficiària: Anna Brufal Carbonell

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea

Import: 18.817,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Albert Rodriguez de Gea

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea

Import: 18.817,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


6.- Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades Beques Canigó (convocatòria 2015), d'acord amb la Resolució PRE/2171/2015, de 29 de setembre (DOGC núm. 6969, de 5.10.2015), en els termes que consten a continuació:


Persona beneficiària: Francesc Masdeu Navarro

Destí: UNESCO-França

Import: 13.500,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Marc Extraña Antoñico

Destí: UNESCO-França

Import: 13.500,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Alba Llop Gironés

Destí: Organització Mundial de la Salut - Moçambic

Import: 5.547,42 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Borja Fernández Martínez

Destí: Organització de les Nacions Unides, Consell Econòmic i Social. Tailàndia

Import: 6.751,80 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Carla Maria Amongero Noriega

Destí: FAO - Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació - Itàlia

Import: 10.500,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Bruno Barrionuevo Sarmiento

Destí: UNESCO-França

Import: 4.500,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Almudena Garcia Sastre

Destí: FAO - Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació - Paraguai

Import: 7.877,10 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Persona beneficiària: Cristina Reyes Iborra

Destí: UN Women - EEUU

Import: 9.000,00 euros

Aplicació pressupostària: PR1101D/440680000/2310/0000


Amunt