Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/12/2016

  • Número del document ENS/2895/2016

  • Número de control 16355041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16355041-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2895/2016, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part, a partir del curs 2016-2017, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar.


El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig de 2011, identifica com a un dels reptes de país la millora de l'educació i la formació al llarg de la vida i, en l'eix 2, relatiu a Ensenyament, estableix com a un dels objectius reduir el fracàs escolar.

Per assolir aquest objectiu, el Departament d'Ensenyament estableix com a estratègia la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat, potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries i en totes les llengües del currículum per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El marc conceptual que inspira aquesta iniciativa del Departament entén la lectura com el domini d'un conjunt d'estratègies que permeten als alumnes comprendre els textos i emprar-los per accedir a la informació, reflexionar-hi i generar coneixement i aprenentatge significatiu. La priorització de la competència lectora, però, s'ha d'entendre com una estratègia de millora de la competència comunicativa lingüística ja que és l'inici del recorregut cap a l'aprenentatge del discurs oral i escrit en els àmbits socials, acadèmics i al llarg de la vida.

Aquesta iniciativa s'adreça, principalment, a les etapes de l'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòria, i a totes les àrees i matèries del currículum. Així mateix, orienta les actuacions que es duen a terme en el marc de la coordinació entre centres que imparteixen educació infantil i primària i educació secundària, de cada àmbit geogràfic.

Els objectius generals de l'Impuls de la lectura són: afavorir l'èxit educatiu augmentant el rendiment acadèmic de tot l'alumnat, que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, i formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

El Departament d'Ensenyament ha prioritzat 61 centres per participar, a partir del curs 2016-2017, en l'estratègia l'Impuls de la Lectura, als quals ofereix orientacions, pautes, assessorament i formació per al professorat i per als equips directius, perquè incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, definint criteris per analitzar i millorar les activitats de lectura i promovent l'ensenyament explícit de les estratègies i de les habilitats lectores.

La participació en aquest projecte té la consideració d'activitat d'innovació educativa, i la direcció general corresponent emetrà anualment el certificat per al coordinador responsable i per al professorat que hi hagi participat.

Per tot això, a proposta de la Secretaria de Polítiques Educatives,


Resolc:


Publicar la relació de centres que a partir del curs 2016-17 formen part de l'objectiu estratègic l'Impuls de la Lectura, que figura a l'annex d'aquesta Resolució.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposa l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 13 de desembre de de 2016


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'EnsenyamentAnnex

Nous centres ILEC curs acadèmic 2016-2017


Serveis Territorials

Codi

Nous centres ILEC 2016-2017

Municipi

PRI / SEC

Barcelona Comarques

08047674

Escola El Gornal

L'Hospitalet de Llobregat

PRI

Barcelona Comarques

08039574

Escola Pau Sans

L'Hospitalet de Llobregat

PRI

Barcelona Comarques

08019368

Escola Pere Lliscart

L'Hospitalet de Llobregat

PRI

Barcelona Comarques

08051471

Escola Folch i Torres

L'Hospitalet de Llobregat

PRI

Barcelona Comarques

08037899

Escola Folch i Torres

Badalona

PRI

Barcelona Comarques

08059639

Escola Progrés

Badalona

PRI

Barcelona Comarques

08070143

Escola Riera Alta

Santa Coloma de Gramenet

PRI

Barcelona Comarques

08027559

CC Singuerlín

Santa Coloma de Gramenet

PRI

Barcelona Comarques

08016033

Escola Montanyans

Castellet i la Gornal

PRI

Barcelona Comarques

08015399 

Escola Sant Nicolau

Canyelles

PRI

Barcelona Comarques

08022586

Escola El Drac

Pacs del Penedès

PRI

Catalunya Central

08056811

ZER Alt Berguedà

Vallcebre

PRI

Catalunya Central

25001709

Escola Santa Margarida (ZER Alt Berguedà 08056811)

Gósol

PRI

Catalunya Central

08030728

Escola Serrat Voltor (ZER Alt Berguedà 08056811)

Vallcebre

PRI

Catalunya Central

08018017

Escola L'Albiol (ZER Alt Berguedà 08056811)

Sant Julià de Cerdanyola

PRI

Catalunya Central

08015806

Escola Jaume Balmes

Castellbell i el Vilar

PRI

Consorci d'Educació de Barcelona

08002289

Escola Sant Jordi

Barcelona

PRI

Consorci d'Educació de Barcelona

08035477

Escola Santiago Rusiñol

Barcelona

PRI

Consorci d'Educació de Barcelona

08037863

Escola Seat

Barcelona

PRI

Consorci d'Educació de Barcelona

08039513

Escola Taxonera

Barcelona

PRI

Consorci d'Educació de Barcelona

08004705

C. Reial Monestir de Santa Isabel

Barcelona

SEC

Consorci d'Educació de Barcelona

08002290

Escola Emili Juncadella

Barcelona

PRI

Consorci d'Educació de Barcelona

08003336

C. Sagrat Cor

Barcelona

PRI

Consorci d'Educació de Barcelona

08010006

C. Nou Patufet

Barcelona

PRI / SEC

Consorci d'Educació de Barcelona

08004389

Escola Reina Violant

Barcelona

PRI

Lleida

25009344

Escola La Mitjana

Lleida

PRI

Lleida

25009629

Escola La Rosella (Esc.de Música Municipal de Rosselló)

Rosselló

PRI

Lleida

25001801

Escola Mare de Déu de l'Horta

Ivars d'Urgell

PRI

Lleida

25004036

Escola L'Estel

Sant Guim de Freixenet

PRI

Lleida

25000286

Escola Sant Blai (ZER Serra Llarga 25007906)

Algerri

PRI

Lleida

25001278

Escola Santa Maria (ZER Serra Llarga 25007906)

Castelló de Farfanya

PRI

Lleida

25001795

Escola Sant Sebastià (ZER Serra Llarga 25007906)

Ivars de Noguera

PRI

Lleida

25001254

Escola Timorell (ZER Vall de l'Aranyó 25008054)

Castelldans

PRI

Lleida

25000146

Escola Mare de Déu de Montserrat (ZER Vall de l'Aranyó 25008054)

L'Albagés

PRI

Lleida

25003238

Escola de Butsènit (ZER El Sió 25007852)

Montgai

PRI

Lleida

25003810

Escola de Preixens (ZER El Sió 25007852)

Preixens

PRI

Lleida

25003822

Escola de Les Ventoses (ZER El Sió 25007852)

Preixens

PRI

Lleida

25003858

Escola de Puigverd d'Agramunt (ZER El Sió 25007852)

Puigverd d'Agramunt

PRI

Maresme-Vallès Oriental

08015351

Escola Jacint Verdaguer

Canovelles

PRI

Maresme-Vallès Oriental

08021582

Escola Joan Salvat Papasseit

Mollet del Vallès

PRI

Maresme-Vallès Oriental

08053421

Escola Aloc

Pineda de Mar

PRI

Maresme-Vallès Oriental

08021041

Escola Josep Montserrat

Mataró

PRI

Girona

17002259

Torras Jonama

Montràs

PRI

Girona

17002491

Barceló i Matas

Palafrugell

PRI

Girona

17008687

Les Deveses

Salt

PRI

Girona

17008390

Institut de Vilafant

Vilafant

SEC

Tarragona

43007117

Escola Pax

Tarragona

PRI

Tarragona

43009230

Escola Tarragona

Tarragona

PRI

Tarragona

43010177

Escola Pla de Mar

El Vendrell

PRI

Tarragona

43000597

Escola Ull del Vent

La Bisbal del Penedès

PRI

Tarragona

43005297

Escola Joan Perucho

Albinyana

PRI

Tarragona

43000378

Escola Sant Julià

L'Arboç

PRI

Tarragona

43005571

Escola Les Comes

Rodonyà

PRI

Tarragona

43001048

Col·legi Vedruna Mare de Déu del Carme

L'Espluga de Francolí

PRI

Tarragona

43008432

Institut Sant Pere i Sant Pau

Tarragona

SEC

Terres de l'Ebre

43004268

Escola Remolins

Tortosa

PRI

Terres de l'Ebre

43006976

Institut Mare de Déu de la Candelera

L'Ametlla de Mar

SEC

Vallès Occidental

08061166

Escola Can Llong

Sabadell

PRI

Vallès Occidental

08064088

Escola Mas Boadella

Sabadell

PRI

Vallès Occidental

08042895

Escola Schola

Rubí

PRI

Vallès Occidental

08065573

Centre Educatiu Castanyers

Palau-Solità i Plegamans

SEC

Vallès Occidental

08024042

ESC La Romànica

Sabadell

PRIAmunt