Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/11/2016

  • Número del document PRE/2624/2016

  • Número de control 16327038

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16327038-2016

Dades del DOGC
  • Número 7254

  • Data 24/11/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Correccions d'errades
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/2624/2016, de 18 de novembre, per la qual es nomenen les vocalies de la Comissió de Commemoracions en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat, i les persones expertes a títol individual o bé en representació d'una institució o entitat.


D'acord amb els articles 5 i 6 del Decret 270/2016, de 12 de juliol, de la política commemorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió de Commemoracions,

 

Resolc:

 

1. Nomenar les vocalies de la Comissió de Commemoracions en representació de cadascun dels Departaments de la Generalitat:

En representació del Departament de la Presidència, el senyor Joaquim Nin Borreda, secretari general, vocal titular, i la senyora Teresa Prohias i Ricart, directora de Serveis, vocal suplent.

En representació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el senyor Josep Maria Jové i Lladó, secretari general, vocal titular, i la senyora Natàlia Garriga Ibàñez, directora de Serveis, vocal suplent.

En representació del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el senyor Jaume Sobrequés Callicó, director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, vocal titular, i el senyor Joaquim Torra Pla, director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, vocal suplent.

En representació del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el senyor Agustí Colomines i Companys, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, vocal titular, i el senyor Francesc Esteve i Balagué, secretari general, vocal suplent.

En representació del Departament d'Ensenyament, el senyor Jordi Miró Meix, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, vocal titular, i el senyor Jordi Baldrich Roselló, subdirector general de Gestió de Serveis a la Comunitat, vocal suplent.

En representació del Departament de Salut, el senyor Albert Serra Martín, secretari general, vocal titular, i el senyor Xavier Rodríguez i Guasch, director de Serveis, vocal suplent.

En representació del Departament d'Interior, la senyora Núria Colomé Rodríguez, coordinadora de Relacions del Departament d'Interior amb l'Administració Local, vocal titular, i la senyora Esther Sastre Papaseit, cap de l'Oficina de Comunicació, vocal suplent.

En representació del Departament de Territori i Sostenibilitat, la senyora Maria Mercè Santmartí Miró, directora dels Serveis Territorials a Barcelona, vocal titular, i el senyor Carles Rossinyol Vidal, cap del Gabinet Tècnic, vocal suplent.

En representació del Departament de Cultura, el senyor Jordi Cabré i Trias, cap de l'Oficina de Relacions Institucionals, vocal titular, i el senyor Francesc Vilaró Casalinas, cap del Gabinet Tècnic, vocal suplent.

En representació del Departament de Justícia, la senyora Mercè Salvat i Guinjoan, cap del Gabinet del conseller, vocal titular, i el senyor Oriol Sagrera Saula, cap de l'Oficina de Relacions Institucionals, vocal suplent.

En representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el senyor Josep Ginesta Vicente, secretari general, vocal titular, i el senyor Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d'Afers Socials i Famílies, vocal suplent.

En representació del Departament d'Empresa i Coneixement, la senyora Maria Mercè Jou i Torras, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, vocal titular, i el senyor Josep Anton Mundó i Balcells, director de Serveis, vocal suplent.

En representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el senyor Joan Rabasseda i Ferrer, director de Serveis, vocal titular, i la senyora Immaculada Alsina i Rius, subdirectora general de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals, vocal suplent.

 

2. Nomenar vuit persones expertes a títol individual o bé en representació d'una institució o entitat de reconegut prestigi:

Joandomènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans

Marta Lacambra, directora de la Fundació Catalunya La Pedrera

Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Jordi Casassas, president de l'Ateneu Barcelonès

Vinyet Panyella, escriptora i gestora cultural

Antoni Dalmau, escriptor

Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social

Magda Oranich, advocada

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la Presidència

 

Amunt