Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/03/2016

  • Número del document EXI/0898/2016

  • Número de control 16098035

  • Organisme emissor Institut Català Internacional per la Pau

    CVE CVE-DOGC-A-16098035-2016

Dades del DOGC
  • Número 7096

  • Data 11/04/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/898/2016, de 8 de març, per la qual es dóna publicitat a convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2015.


L'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el web del departament corresponent.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que l'article 9 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, atorga al president d'aquesta entitat,


Resolc:


Donar publicitat als convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2015, que es detallen en l'annex d'aquesta Resolució.

El text íntegre dels convenis de col·laboració i protocols es pot consultar en el web de l'Institut Català Internacional per la Pau, http://www.icip.cat/.


Barcelona, 8 de març de 2016


Rafael Grasa i Hernández

PresidentAnnex

Relació dels convenis de col·laboració i protocols subscrits per l'Institut Català Internacional per la Pau durant l'any 2015


Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Universitat Autònoma de Barcelona

Objecte: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants del Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (MURISD)

Data de signatura: 12 de març de 2015


Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Objecte: encarregar la gestió de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2015-2016)

Data de signatura: 5 d'agost de 2015


Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Universitat Autònoma de Barcelona

Objecte: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Data de signatura: 3 de setembre de 2015


Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Objecte: establir les condicions de col·laboració amb la finalitat que l'Ajuntament aculli l'exposició fotogràfica “#efecteGEZI. El poder transformador de l'art”

Data de signatura: 11 de novembre de 2015


Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Memorial Democràtic

Objecte: coorganitzar el col·loqui internacional “Del passat al futur: Memòria i processos de transició”

Data de signatura: 19 de novembre de 2015


Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Objecte: establir un marc general de coordinació i col·laboració per impulsar actuacions i polítiques conjuntes

Data de signatura: 1 de desembre de 2015


Parts: Institut Català Internacional per la Pau i Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Objecte: establir les condicions de col·laboració amb la finalitat que l'Ajuntament aculli l'exposició “Living on the edge”

Data de signatura: 3 de desembre de 2015


Amunt