Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/03/2016

  • Número del document EXI/0845/2016

  • Número de control 16096034

  • Organisme emissor Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

    CVE CVE-DOGC-A-16096034-2016

Dades del DOGC
  • Número 7094

  • Data 07/04/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/845/2016, de 21 de març, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració formalitzats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2015.


En compliment del que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l'article 185 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa.

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat als convenis de col·laboració formalitzats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2015.

 

2. El text íntegre dels convenis que es detallen a l'annex es pot consultar al web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

 

Barcelona, 21 de març de 2016

 

Marta Macias Quesada

Directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

Annex

 

Relació de convenis de col·laboració formalitzats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) durant l'exercici 2015.

 

Data de signatura: 18 de desembre 2015.

Entitat: Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.

Objecte: Establir el marc d'actuació per a la col·laboració entre les parts amb l'objectiu de continuar amb el suport de la Generalitat envers la recuperació i conservació de l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala i intercanviar coneixements tècnics.

 

Data de signatura: 11 de novembre 2015.

Entitat: Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya.

Objecte: Establir els termes de la col·laboració entre les parts amb l'objectiu de participar en l'execució del seminari a realitzar a la República Dominicana el mes de novembre de 2015 en el marc del “Projecte Pau i Constitucionalitat” 2015.

 

Data de signatura: 1 de desembre 2015.

Entitat: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Objecte: Establir un marc general de coordinació i col·laboració entre l'ACCD i l'ICIP.

 

Data de signatura: 9 de desembre 2015.

Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Objecte: Establir un marc general d'actuació per a la col·laboració entre la CCMA i l'ACCD en l'execució d'activitats de cooperació al desenvolupament d'interès mutu per a ambdues parts.

 

Data de signatura: 11 de juny 2015.

Entitat: Programa Nacional de Desenvolupament Local (PNDL) de la República de Senegal.

Objecte: Establir un marc de cooperació en l'àmbit del desenvolupament local entre l'ACCD i el PNDL per el període 2015-2018.

 

Data de signatura: 15 de juny 2015.

Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Objecte: Establir un marc de col·laboració entre l'ACCD, l'AMB i TMB amb la finalitat d'impulsar un espai de concertació que identifiqui el valor afegit de les parts i que concreti actuacions i àmbits de coordinació entre les tres institucions en matèria de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària i en els vincles que es puguin establir entre aquestes tres línies estratègiques.

 

Data de signatura: 26 de febrer 2015.

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Objecte: Establir el marc regulador concret de les relacions entre els estudiants, l'ACCD i la UAB per a la realització de pràctiques externes curriculars a l'ACCD.

 

Data de signatura: 16 de desembre 2015.

Entitat: Universitat de Missouri (UM).

Objecte: Establir el marc regulador concret de les relacions entre els estudiants, l'ACCD i la UM per a la realització de pràctiques externes curriculars a l'ACCD.

 

Data de signatura: 9 de desembre 2015.

Entitat: Universitat de Barcelona (UB).

Objecte: Establir el marc regulador concret de les relacions entre els estudiants, l'ACCD i la Facultat de Dret per a la realització de pràctiques externes curriculars a l'ACCD.

 

Amunt