Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/03/2016

  • Número del document ENS/0734/2016

  • Número de control 16083036

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16083036-2016

Dades del DOGC
  • Número 7087

  • Data 29/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/734/2016, de 18 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.


La Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017 (DOGC núm. 7073, de 7.3.2016), estableix en l'apartat a) del punt 9 de l'Annex 1 la relació de centres educatius amb prioritat d'accés per als alumnes que cursin simultàniament l'educació secundària obligatòria i ensenyaments professionals de música o dansa, centres que faciliten a aquests alumnes un horari adaptat als seus estudis.

Per atendre adequadament l'alumnat d'educació secundària que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa en centres del Vallès Occidental, cal adequar la relació de centres que proporcionen a aquests alumnes un horari adaptat.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Modificar la relació de centres dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental que proporcionen horari adaptat als alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, dins l'apartat a) del punt 9 de l'Annex 1, que queda redactada de la manera següent:

“Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

Bellaterra: Institut Pere Calders (08043504).

Sabadell: Institut del Vallès (08042020).

Sant Cugat del Vallès: Institut Angeleta Ferrer i Sensat (08046670).

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011), Institut Investigador Blanxart (08030340).

Viladecavalls: Institut de Viladecavalls (08053261).”

 

Barcelona, 18 de març de 2016

 

Jordi Miró i Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

Amunt