Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 27/12/2012

 • Número del document 1

 • Número de control 12362014

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-12362014-2012

Dades del DOGC
 • Número 6281A

 • Data 27/12/2012

 • Secció CÀRRECS I PERSONAL

 • Pàgina 63942

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.


Els articles 13, 17 i 18 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableixen la composició i el nomenament i cessament del Govern.

Igualment, l’article 15 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, fa referència al vicepresident o vicepresidenta del Govern.

D’altra banda, l’article 33 de l’esmentada Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, disposa que correspon al president de la Generalitat acordar el nomenament del secretari o secretària del Govern, que té la consideració d’alt càrrec.

De conformitat amb l’habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Nomenar la senyora Joana Ortega i Alemany titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals i vicepresidenta del Govern.

Article 2

Nomenar el senyor Francesc Homs i Molist conseller de la Presidència.

Article 3

Nomenar el senyor Andreu Mas-Colell conseller d’Economia i Coneixement.

Article 4

Nomenar la senyora Irene Rigau i Oliver consellera d’Ensenyament.

Article 5

Nomenar el senyor Boi Ruiz i Garcia conseller de Salut.

Article 6

Nomenar el senyor Ramon Espadaler i Parcerisas conseller d’Interior.

Article 7

Nomenar el senyor Santiago Vila i Vicente conseller de Territori i Sostenibilitat.

Article 8

Nomenar el senyor Ferran Mascarell i Canalda conseller de Cultura.

Article 9

Nomenar el senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Article 10

Nomenar la senyora Neus Munté i Fernàndez consellera de Benestar Social i Família.

Article 11

Nomenar el senyor Felip Puig i Godes conseller d’Empresa i Ocupació.

Article 12

Nomenar el senyor Germà Gordó i Aubarell conseller de Justícia.

Article 13

Nomenar el senyor Jordi Baiget i Cantons secretari del Govern.

Article 14

Donar compte al Parlament d’aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

(12.362.014)

 

Amunt