Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/09/2008

  • Número del document SLT/2925/2008

  • Número de control 08267120

  • Organisme emissor Departament de Salut

Dades del DOGC
  • Número 5229

  • Data 06/10/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 72073

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2925/2008, de 25 de setembre, per la qual es revisa el catàleg de prestacions ortoprotètiques. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5317, pàg. 11014, de 12.2.2009).


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

L'article 3 del Decret 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques (DOGC núm. 2609, de 30.3.1998), modificat pel Decret 128/2001, de 15 de maig (DOGC núm. 3398, de 29.5.2001), estableix que el catàleg de prestacions ortoprotètiques s'ha d'aprovar per resolució de la persona titular del Departament de Salut, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i que s'ha de revisar anualment d'acord amb el mateix procediment, sens perjudici que, si les circumstàncies ho requereixen, pugui ser objecte de revisió fora d'aquest termini.

D'acord amb això, el contingut actual del catàleg es va establir mitjançant la Resolució SLT/3155/2004, de 12 de novembre, per la qual es va revisar el catàleg de prestacions ortoprotètiques (DOGC núm. 4267, de 24.11.2004), que va estar modificat puntualment per la Resolució SLT/594/2008, de 22 de febrer (DOGC núm. 5083, de 4.3.2008), mitjançant la qual es va incloure la cadira de rodes semilleugera i autopropulsable.

El Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió de 18 de maig de 2008, ha aprovat la modificació del catàleg vigent.

Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 3 del Decret 79/1998, de 17 de març, modificat pel Decret 128/2001, de 15 de maig,

Resolc:

.1 Aprovar la revisió del catàleg de prestacions ortoprotètiques que regeix a Catalunya. Aquest catàleg, amb la modificació esmentada, estarà a disposició de les persones interessades a les adreces següents:

Gerència d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de l'Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut, travessera de les Corts, 131-159 (edifici Olímpia), 08028 Barcelona.

Regions sanitàries del Servei Català de la Salut:

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, pl. Capdevila, 22, baixos, 25620 Tremp.

Regió Sanitària Catalunya Central, Muralla del Carme, 7, 4t, 08241 Manresa.

Regió Sanitària Lleida, av. Alcalde Rovira i Roure, 2, 25006 Lleida.

Regió Sanitària Tarragona, av. Maria Cristina, 54, 43002 Tarragona.

Regió Sanitària les Terres de l'Ebre, c. la Salle, 8, 43500 Tortosa.

Regió Sanitària Girona, c. del Sol, 15, 17004 Girona.

Regió Sanitària Barcelona:

Seu Barcelona (Consorci Sanitari de Barcelona), carrer d'Esteve Terradas, 30 (edifici Mestral), Parc Sanitari Pere Virgili, 08023 Barcelona.

Seu l'Hospitalet de Llobregat, Gran Via, 8-10, 08902 l'Hospitalet de Llobregat.

Seu Badalona, av. Martí Pujol, 198-202, 08911 Badalona.

Seu Sant Cugat, av. Lluís Companys i Jover, 44, 08190 Sant Cugat del Vallès.

A la pàgina web del Servei Català de la Salut, www10.gencat.net/catsalut.

.2 Aquesta revisió del catàleg de prestacions ortoprotètiques és aplicable des del 15 d'octubre de 2008.

Barcelona, 25 de setembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

(08.267.120)

NOTA. La correcció d'errada esmentada al títol també modifica la descripció i el preu de determinats articles del catàleg.

 

Amunt